Nağıyev Nağı Firudin oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Laçın rayonu Minkənd kəndi 
Təvəllüdü 05.07.1947 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi ADU (hazırkı BDU) Geoloji-Coğrafiya fakultəsi 
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

04.00.08

Petroqrafiya, Vulkanologiya

Kiçik Qafqazın Laçın antiklinoriumunun gecyura intruziv kompleksi və onun filizliliyi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

45

 


7
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-   fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Laçın antiklinoriumunun intruziv kompleksinin əmələgəlməsində kristallaşma differensasiyasının rolunun təyini, regionun struktur xüsusiyyətlərini və Azərbaycan üçün yeni olan bir sıra sulu sulfat mineralların tapılması
Elmi əsərlərinin adları 1.Qaladərəsi təzahürü filizlərinin mineraloji tərkibinin və quruluşunun bəzi xüsusiyyətləri (Kiçik Qafqaz) Yer elmləri seriyası xəbərlər 1988 №1

2.Bülüldüz filiz təzahürünün sulfatları (Kiçik Qafqaz) Yer elmləri seriyası xəbərlər 1987 №4

3.Laçın antiklinorisi intruziv kompleksinin petoloji-petrokimyəvi xüsusiyyətləri və filizliliyi. Bakı elm 1987

4.Vejnəli filiz yatağında tellurum minerallari (Kiçik Qafqaz). Rumıniya, 1995

5.Vejnəli filiz yatağında telluridlərin yeni kəşfi. (Kiçik Qafqaz).Buxarest, 1997

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  AMEA. Azad Həmkərlar İttifaqı komitəsi Təftiş Nəzarət Komitəsinin sədri 
Təltif və mükafatları Azərbaycan Respublikasının əməkdar mühəndisi. 2008
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, H.Cavid pr.119 
Vəzifəsi Şöbə rəhbəri  “Geoloji materiallarin texniki emalı” 
Xidməti tel. (+994 12) 5393942
Mobil tel. (+994 50) 6401086
Ev tel. (+994 12) 4349398
Faks (+994 12) 5372285 
Elektron poçtu gia@azdata.net