Əlizadə Xalidə Ağa Səməd qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Bakı ş.  
Təvəllüdü 08.04.1934
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi  
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə doktoru geologiya-mineralogiya elmləri üzrə  
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


04.00.21

Litologiya

Kiçik Qafqazın Şimal-şərq hissəsinin bentonit gillərinin litoloji-mineraloji səciyyəsi  
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

120

 


4
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-   fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri
  1. Geolgiyada metodologiyanın tətbiqi əlçatmaz obyektin bilavasitə araşdırılması üçün proseslərin inkişafını proqnoz etməyə və öyrənməyə imkan verir.
  2. Sənayenin yeni sahələrində və kənd təsərrüfatında, həmçinin ekoloji promlemlərin həll olunmasında məsaməli və keçirici seolitlərin istifadəsi.
  3.  Kiçik Qafqazın alt təbaşir rif kompleksi, Kür və Qabırrı çayarası eosen çöküntüləri, Yevlax-Ağcəbədi əyilməsi, Daşsalahlı bentonit və Kaymahlı seolit yataqları, həmçinin Bayıl sürüşmə yamacı üçün qurulmuş həcmli blokdiaqramlar praktik məqsədlərdə onu maksimum istifadəsi üçün geoloji informasiyanın işlənməsinin effektivliyini artmasına imkan yaradır.

Elmi əsərlərinin adları

1. Tektonik aktiv və passiv vilayətlərin neft qazlılığının diallektik proqnozu. (Quliyev İ.S., Lətifova Y.N.), 2012. Bkı, Nafta Press. S. 3-85

2. Çeolitlərin və bentonitlərin təsərrüfatda və ekoloji problemlərin həllində istifadəsi  (Bağırbəyova O.D.), 2013. Azərbaycan neft təsərrüfatı 03, s. 56-64

3. Texnoloji mineralogiya. Tədbiqi geologiyanın actual məsələləri toplusu (Qaşqay Ç.M., Mahmudov X.İ., Əfəndiyeva E.N.), 2013. Bakı, Nafta Press. S. 291-365. 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

Azərbaycan Respublikasının əməkdar injener  

Əsas iş yeri və ünvanı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya və Geofizika İnstitutu, H.Cavid pr., 119, Bakı AZ1143, 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi  
Xidməti tel. (+994 12) 5393837 
Mobil tel. (+994 50) 6275680 
Ev tel. (+994 12) 5951992  
Faks (+994 12) 4975285 
Elektron poçtu