Pənahi Kavus Abbas oğlu

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Maku şəhəri (İran) 
Təvəllüdü 1936-cı il 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti  
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacının titan­maq­netitli qum daşlarının geologiyası, maddi tərkibi və əmələ gəlmə şəraiti
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

102

5
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-   fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycanda ilk dəfə hematit-ilmenit və törəmə maqnetit təyin olunmuşdur (daşlaşmış ağacların təsiri nəticəsində). İlmenit mineralını 870° qızdır­dıqda maqnitlik xasiyyətinin artdığı müşahidə olunmuşdur. Bu da Fe+3:Fe+2 münasibətinin göstəricisi sayılır.
Elmi əsərlərinin adları 1.О железистом окатыше из позднеюрского вулканогенного комплекса Гядабекского рудного поля. AMEA xəbərlər, Yer elmləri seriyası, 2010, №3.

2. Ляпилловые магнетит-гематитовые туффиты Дашкесанского прогиба Малого Кавказа. AMEA xəbərlər, Yer elmləri seriyası, 2012, №3.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu kavus­_panakhi@mail.ru