Xəlilov Əyyub Həsən oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Gəncə şəhəri
Təvəllüdü 19.02.1937
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Sənaye İnstitutu (hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad25.25.01

Neft-qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı

Suda həll olan səthi fəal maddələr, onların adsorbsiya və Abşeron yarımadası neft yataq­larında quyudibi zonasının işlənməsində tətbiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

72

 

20

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 12
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Kompleks şəraitində aparılmış eksperimental və mədən-sınaq tədqiqatları əsasında hasilat quyularının quyudibi sahəsinə təsir etməklə neft verimini intensivləşdirmək üçün yeni səmərəli texnologiyalar işlənmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1.İşlənmiş sulfat turşusu məhlulu ilə quyuların məhsuldarlığının artırılması mümkünlüyü. (həm­müəlliflə).AMEA, Xəbərlər "Yer Elmləri", 2007, №2.

2.İşlənmiş sulfat turşu su məhlulu ilə quyudibi zonaya təsir üsulunun işlənməsi. (həm­müəl­liflə). AMEA, Xəbərlər "Yer Elmləri", 2008, №3.

3.Hasilat quyularında kənar su axınını təcridinin tədqiqi və texnologiyanın işlənməsi. (həmmüəl­liflə). ANT, 2008, №11

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı, H.Cavid pr.119
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 4905602
Mobil tel.  
Ev tel. (+994 12) 5394531
Faks  
Elektron poçtu