Əfəndiyeva Elza Niman qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Bakı 
Təvəllüdü 1939
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri namizədi 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


04.00.08

Petroqrafiya, litologiya, mineralogiya

Kiçik Qafqazın cənub-şərq hissəsindəki (Dağlıq Qarabağın şimal-şərq hissəsi) üst  yura  çöküntülərinin litologiyası və əmələ gəlmə şəraiti

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

73

 

27

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-   fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə  Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ  regionundakı üst yura çöküntüləri tədqiq edilmiş, onların  litofasiya və qalınlıqlar xəritələri tərtib olunmuşdur. Azərbaycanın bəzi filiz obyektlərində onlar üçün yeni olan bir sıra minerallar aşkar edilmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Особенности условий седиментации  и состав отложений  Продуктивной толщи. «Геолог Азербайджана», №16, 2012, 115-127.

2. Технологическая минералогия. «Актуальные вопросы прикладной геологии» Изд. «Nafta-Press».2013, 291-365

3.Некоторые особенности рудовмещающих пород Галаджыгского золоторудного проявления (Азербайджан) «Золото  Фенноскандинавского щита», Мат. Межд. Конф. Петрозаводск, 2013, 84-87

4. Геолого-генетические модели типовых колчеданных месторождений Азербайджана.. Изд. «Nafta-Press». Изв.НАНА, №4, 2006, 12-24.

5. «Геология Азербайджана, том II. Литология, Глава II, Юрская Система» Изд. «Nafta-Press»,2005, 19-65 

6.«Математическое моделирование стратиграфической последовательности  разрезов  майкопсой серии  Шамахы-Гобустанского прогиба». Тр.ИГ, №30,2002.62-77

7. «Логико-информационный анализ колчеданных месторождений и рудопроявлений  Азербайджана» Xəbərlər, 2000, N 1, 11-19

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

Bakı Dövlət Universiteti, müəllim

AMEA Gtologiya və Geofizika İnstitutunun magistraturası

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

1.” Əmək veteranı” medalı

2.Respublikanın Əməkdar mühəndisi

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı, AZ1143, H.Cavid  prosp. 119
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi  
Xidməti tel. (+994 12) 5100141 əlavə 148
Mobil tel. (+994) 5634840 
Ev tel. (+994 12) 3719316 
Faks  
Elektron poçtu elza_555@mail.az