Atayeva Elmira Zahid qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Şəki ş. 
Təvəllüdü 23.08.1935 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Sənaye İnstitutu (indi ADNA) 
Elmi dərəcəsi Geologiya-minerologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi (dosent), 22.5.1990 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


2512.01

Ümumi və regional geologiya

 Kür və İora çayları arası sahəsində (Qərbi Azərbaycan) yayılmış Sarmat çöküntülərinin stratiqrafiyası və mollyuska faunası.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

59

18

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-   fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycanın miosen çöküntüləri stratiqrafik şkalasının tərtibi (London, 1994).                                                             Gec Oliqosen-erkən Miosen, orta Miosen-tarxan, çokrak, karaqan, konk vaxtları, gec Miosen-sarmat, meotis əsrləri paleocoğrafi xəritələrinin tərtibi (Miqyas 1: 1 000.000. Macarıstan Geologiya İnstitutu. Budapeşt, 1988).                                                                                       Azərbaycanın Neogen çöküntüləri faunasının təkamülündə əsas mərhələlərin təyini.  Şərqi və Qərbi Paratetis neogen çöküntülərinin korrelyasiyası aparılması.                    
Elmi əsərlərinin adları 1. Cənubi Xəzər hövzəsi Kəpəz, Livanova və Lam neft-qaz yataqları çöküntülərinin litoloji-stratiqrafik xüsusiyyətləri (həmmüəllif S.F.Süleymanova). AMEA Geologiya İnstitutunun əsərləri. № 34, səh.128-139. «Nafta-Press»,Bakı, 2006.

2. Miosen (pont regioyarussuz). Neogen sistemi. Kaynozoy. Azərbaycanın geologiyası, t. 1. Stratiqrafiya, ikinci hissə. Mezozoy və Kaynozoy. «Nafta-Press» Bakı, 2007, səh 322-381.

3.Azərbaycanın miosen çöküntülərinin maqnitostratiqrafik kəsilişi (həmmüəllif M.M.İsayeva). AMEA Respublika seysmoloji xidmət mərkəzi – RSXM. 2009-cu ildə Azərbaycan ərazisində seysmoproqnoz müşahidələrin Kataloqu. Bakı-2010. səh.85-90. 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları Azərbaycan Respublikasının əməkdar   mədəniyyət işçisi. Bakı, 18 mart 2008-ci il.
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu H.Cavid pros., 119, Bakı, Az 1143, Azərbaycan.
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5100141  
Mobil tel.  
Ev tel. (+994 12) 5612978 
Faks (+994 12) 5372285 
Elektron poçtu gia@azdata.net