Qədirov Azər Həmid oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 15.02.1959
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dovlət Pedagoji İnstitutu, riyaziyyatci 
Elmi dərəcəsi fizika-riyaziyyat elmləri namizədi
Elmi rütbəsi dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


04.00.12

Faydalı qazıntı yataqları axtarışı və kəşfiyyatının geofiziki metodları

Azərbaycanın neft və qazlı Şamaxı-Qobustan rayonun Maykop çöküntülərinin qravitasiya tarazlıqının pozulması
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

71

 

34

 

6

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Yer qabığının qravitasiya tarazlığı öyrənilməsi. Azərbaycan və CXH dərin yer quruluşunun qravitasiya modelləşdirilməsi. Azərbaycan ərazisində seysmik titrəşim xəritəlerin gurulması. Bakı şəhəri ərazisinin mərkəzi hissəsinin mikrotremor ölçü məlumatları əsasında mikroseysmik rayonlaşdırılması. Azərbaycan ərazisinin seysmikliyinin fraktal xüsusiyyətləri öyrənilməsi.

Elmi əsərlərinin adları

  1. Кадиров Ф.А., Кадыров А.Г.,Карагезова Н.Р.. Карта сейсмической сотрясаемости территории Азербайджана для значений. Изв. НАНА Серия Наук о Земле. 2012.№3.
  2. Kadirov F.A., Qadirov A.H.Abdullayev N.A.. Gravity Modelling Of The Regional Profile Across South Caspian Basin And Tectonic Implications. In the Book: “Modern problems of geology and geophysics of Caucasus”. Baku, Nafta-Press, 2012, 286 p., 231-250.
  3. Кадиров Ф.А., Бабаев Г.Р., Гадиров А.Г., Сафаров Р.Р., Мухтаров А.Ш.. Микросейсмическое районирование города Баку по данным микротреморных измерений. В книге: Проблемы снижения природных опасностей и рисков. Материалы Международной научно-практической конференции «ГЕОРИСК 2012». В 2-х т. Том 1. Москва. Российский университет дружбы народов. 2012 г. 348 с. 94-98.
  4. Ф. А. Кадиров, А. Г. Кадыров, Г. Р. Бабаев, С. Т. Агаева, С. К. Мамедов,Н. Р. Гарагезова, Р. Т. Сафаров. Cейсмическое районирование южного склона большого Кавказа по фрактальным особенностям землетрясений, напряженному состоянию и по данным GPS скоростей. Известия «Физика Земли», № 4, РАН, Москва, 2013, с.с.111–119
  5. Kadirov F. A. and Gadirov A.H.. A gravity model of the deep structure of South Caspian Basin along submeridional profile Alborz – Absheron Sill. Global and Planetary Change. http://dx.doi.org/10.1016/j.gloplacha.2013.09.001. Global and Planetary Change, Volume 114, 2014, Issue null, Pages 66-74.
  6. Саламов А.М., Кадыров А.Г., Саламов Ф.А., Пашаев Т.Р. Исследование оползня в Хызынском районе Азербайджана методом  вертикального электрического зондирования. Инженерные изыскания, 5-6/2015,  с.50-56.
  7. А. А. Фейзуллаев, Ф. А. Кадиров, А. Г. Кадиров. Tектоно-геофизическая модель южного Каспия в связи с нефтегазоносностью. Журнал Физика Земли РАН, 2016, № 5, с. 1–11
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1997-2001 illərdə Türkiyə Cümhuriyyəti Atatürk Universitetində 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Az1142 Bakı şəhəri, H.Cavid pr-ti, 119
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5105619
Mobil tel. (+994 50) 4652039 
Ev tel.  
Faks (+994 12 )5372285 
Elektron poçtu azer.kadirov@gmail.com