Əmirov Azər Sabir oğlu

 

Veb-sayt       
Anadan olduğu yer Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 27. 02. 1956 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

01.04.18

Kristalloqrafiya və kristallofizika

Nadir torpaq elementlərinin sulfo duzlarının rentgenoqrafik tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

50

 

 

30
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1.Cu5SmSe4 birləşməsində xətti genişlənmə və fonon proseslərinin xüsusiyyəti.AMEA “Xəbərlər” F.R.T.,fizika və astronomiya,2012,cild XXXII,N 2,səh.60-65.

2.Rb0,90Cs0,10NO3 kristallarının alınması və rentgenoqrafik tədqiqi. Кristalloqrafiya,2012,cild 57,№6,səh.964-967 .

3.K0,955Rb0,045NO3 monokristallarının polimorf çevrilmələri.AMEA“Xəbərlər” F.R.T.,fizika və astronomiya,2013,cild LXIX,N 2,səh.24-30.

4.Azərbaycanda maqnit materiallarınin istehsalı,tətbiqi və ixrac imkanları haqqında.AMEA“Məruzələr”,2012,cild LXVIII,N4,səh.44-51.

5.K0,955Rb0,045NO3 monokristallarınının polimorf çevrilmələri.AMEA”Məruzələr”,N2,cild LXIX,səh 24-30

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı, AZ1143, H.Cavid  prosp. 119
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12)  5100141(151) 
Mobil tel. (+994 70) 2587462 
Ev tel. (+994 12 )5613466 
Faks  
Elektron poçtu azer.amirov.56@mail.ru