Məmmədova Aytən Nəriman qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Bakı
Təvəllüdü 1969
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


25.00.12

Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı

Neftqazlılıqla əlaqədar Cənubi Qobustanın palçıq vulkanlarının geoloji-geokimyəvi tədqiqatları
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

28

 

10

 

2
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Palçıq vulkanlarının submeridional strukturlar və en dairəsi istiqamətli qırışıqlar zonası boyunca məkanca paylanma qanunauyğunluqları müəyyən edilmişdir. İlk dəfə olaraq, Qobustanda Şəkixan-Ağdam qırılma zonası və yeni local anticlinal qırışıqlar ayrılmışdır

2. Qobustanın palçıq vulkanlarının 1:100000 miqyasda yeni xəritəsi tərtib edilmişdir.

3. Qobustanın palçıq vulkanları ilə bağlı neftbitum təzahürləri öyrənilmiş və neftlərin geokimyəvi səciyyəsi verilmişdir.

4. İlk dəfə olaraq, CŞ Qobustanın palçıq vulkanları tullantılarında eosin yaşlı yanar şistlərin geokimyəvi analizinə əsasən, eosen  çöküntülərinin böyük dərinliklərdə KH generasiyası üçün potensial imkanları barədə fikir söylənilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları
  1. Аббасов О.Р., Мамедова А.Н., Гусейнов А.Р., Балогланов Э.Э. Некоторые новые данные геохимических исследований горючих сланцев Азербайджана. Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений,  Москва, 2. 2013, c. 32-35.
  2. Аббасов О.Р., Бабаев Ф.Р., Мамедова А.Н., Гусейнов А.Р. Изучение битумов Азербайджана. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, Москва, 2013, №07(54), с. 40-42.
  3. Бабаев Ф. Р., Аббасов О.Р. Мамедова А. Н., Гусейнов А.Р. Горючие сланцы и битумы Азербайджана (геохимия и перспективы их использования) Посвящается Памяти профессора, доктора технических наук Геннадия Васильевича. Материалы международного семинара, Ухта, 8-9 февраля 2013, с. 41-45.
  4. Abbasov O.R., Məmmədova A.N. Azərbaycanda yanar şistlərə dair təsəvvürlərin təkamül dövrləri və onların mənimsənilməsinin praktiki əhəmiyyəti. AMEA Xəbərlər, yer elmləri,  Bakı, 2012, №3, s. 12-16.
  5. Əliyev Ad.A., Bayramov Ə.Ə., Abbasov O.R., Məmmədova A.N. Azərbaycanın yanar şist və təbii bitum ehtiyatları xəritəsi. Azərbaycan Respublikasının Milli Atlası, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi, 2014, s. 101.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı, H. Cavid 119
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5100141 (122)
Mobil tel. (+994 51) 7456980
Ev tel. (+994 12) 4929624
Faks  
Elektron poçtu