Salamov Əvəz Mahmud oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Yevlax rayonu, Səmədabad kəndi 
Təvəllüdü 02.09.1950
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu
Elmi dərəcəsi Geologiya mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

25.00.10

Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

Sürüşmə proseslərinin elektrik kəşfiyyatы üsullarы ilə öyrənilməsi (Bakı şəhəri Bayıl sürüşmə sahəsi və Mingəçevir su anbarı ətrafındakı ərazilərin timsalında)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

18

 

7

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Sürüşmə proseslərinin geofiziki üsullrala öyrənilməsi və Abşeron yarımadası ərazisində yerləşən böyük göllərin ətraf zonalarında ekzogen geoloji proseslərin modelləşdirilmədi.  

Elmi əsərlərinin adları

1. Mingəçevir su anbar bəndinin sağ sahil zonasında sürüşmə müstəvisinin 2D dərinlik modeli. AMEA-nın  XƏBƏRLƏRİ; Yer elmləri, 2013,  № 4, s.33-39.

2. Комплексные исследования сейсмологических и инженерно-геологических условий территории проектируемого строительства в юго-восточной части Апшеронского полуострова. ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ,  Всероссийский научно- аналитический журнал, 2014, № 3, c. 60-65. 

3. Kompleks geofiziki üsullarla tikinti işlərinin aparılması layihələndirilən sahənin mühəndisi-geofiziki və seysmoloji şəraitinin tədqiqi. BAKI UNIVERSITETININ XƏBƏRLƏRİ, 2014, № 3, s.159-166.

4. Исследования оползня в Хызынском районе Азербайджана методом вертикального электрического зондирования. “Инженерные Изыскания”,  Всероссийский научно-аналитический журнал, 2015, № 5-6. с. 50-56. Исследование оползневых процессов на территории пос. Зых методом ВЭЗ. г. Харков, Украина, Сборник статей XII международная конференция, развитие науки в XX I веке, 2016, часть 2, с. 10-16.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 119
Vəzifəsi Şöbə rəhbəri
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 5644195
Ev tel. (+994 12) 5382179
Faks  
Elektron poçtu avazsalamov@yandex.ru