Babazadə Aliyə Dadaş qızı

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh.
Təvəllüdü 04.02.1939
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu (indi ADNA adlanır), geoloji kəşfiyyat fakultəsi
Elmi dərəcəsi Geologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

2512.01

“Ümumi və regional geologiya” (paleontologiya və stratiqrafiya).

“Şamaxı rayonunun akçaqıl Cardiidləri, Azərbaycan”
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

36, o cümlədən 1 monoqrafiyanın və 1 stratiqrafik atlasın həmmüəllifi.

 

6

 

3
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Posrsovet məkanındakı (Qara dənizdən Saxalinədək) palçıq vulkanları sülb məhsullarının biostratiqrafik tədgigi, vulkanın yerləşdiyi sahədə geoloji kəsilişin və paleohövzədəki şəraitin bərpası.Mikropaleontoloji üsulla Azərbaycanın Yura – Pleystosen stratiqrafik intervalındakı çöküntülərin foraminifer, ostrakoda, balıq (otolit) və mikroskopik ölçüdə olan mollyuska qalıqlarına əsasən biostratiqrafik tədqiqi, təbii çıxışların və quyu kəsilişlərinin stratonlara bölünməsi və rayonun bölgü sxeminin işlənməsi, paleohövzələrdə bionomik şəraitin bərpası.
Elmi əsərlərinin adları 1. 2005. R.M.Hoogendorn, J.F.Boells, S.B.Kroo-nenberg, M.D.Simmons, E.Aliyeva, A.Babazadeh, D.Huseynov. Development of Kura delta, Azerbaijan: a pecordof Holocene Caspian sea-level changes.”Marine Geology”, International Journal of Marine Geology,Geochemistry and Geophyzics, 222-223 (2005) 359-380.

2. 2005. S.B.Kroonenberg, M.D.Simmons, N.I. Alekseevski, E.Aliyeva, A.Babazadeh, D.Huseynov et al. Two Deltas, two Basins, one River, one Sea: the Modern Volga Delta as an Analoque of the Neogene Productive Series, SouthCaspianBasin.            SEPM (Society for Sedimentary Geology), Special          Publication No. 83, ISBN,1-56576-113-8, p.231-256,         Copyrigt 2005.

3. 2007.   A. Babazadeh, E. Amirov. Ostracodes as an indicator of habitat (case study of Holocene ostracodes     from the delta of Kura river in the Caspian Sea of               Azerbaijan Republic) Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 04913, SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU2007-A-04913.© European Geosciences Union. 

4.  2008.  Elmira Aliyeva, Dadash Huseynov, Aliya Babazadeh, Alan Jay Kaufman, Dag Nummedal.              Microfossils records of climatic and depositional           environment changes in lower Pliocene South Caspian  succession. The 33-rd International Geological                  Congress, Oslo, 6-14 August.

5. 2011. Babazadeh A.D. Micropaleontology of the                  South Caspian Lower Pliocene Productive Series.              International Scientific Journal ”Stratigraphy and        sedimentology of oil-gas basins”, #2, pp. 3-14.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan Paleontoloqları Cəmiyyətinin
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, “Ümumi geologiya və stratiqrafiya” kafedrasında “Azərbaycanın stratiqrafiyası” və “Tarixi geologiya fənlərindən dərs demişəm”
Digər fəaliyyəti  Azərbaycan Dövlət Neft şirkətinin qazdığı neft quyulrında Yura-Pleystosen stratiqrafik intervalında açılmış çöküntülərin biostratiqrafik tədqiqi (stratonlara bölünməsi, uzlaşdırılması, paleohövzələrdə bionomik şəraitin bərpası və s.).

Həmin tədqiqatlar xarici ölkələrin neft şirkətləri - Total (Fransa), “Arawakenerji” (Kanada), Şin və s. üçün də aparılmışdır.

Təltif və mükafatları Azərbaycanın əməkdar mühəndisi
Əsas iş yeri və ünvanı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya və Geofizika İnstitutu, H.Cavid pr. 119 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi, Paleontologiya və stratiqrafiya şöbəsi rəhbərinin  müavini
Xidməti tel. (+994 12) 5100141 (42,43,44), əlavə. 108.
Mobil tel. (+994 50) 3616918
Ev tel. (+994 012) 3757406
Faks (+994 12) 5372285
Elektron poçtu aliya_babazadeh@mail.ru