Kabulova Adilə Yadulla qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Yerevan şəhəri 
Təvəllüdü 19.08.1935 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Sənaye İnstitutu
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


2521.01

Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı. Neft-qaz yataqlarının və palçıq vulkanlarının geologiyası və geokimyası

Fatmayı – Qum adası antiklinal zonasının Qırmakı alt və Qırmakı lay dəstələrində qaz və neftin paylanma nisbəti (süxurların litoloji tərkibi və kollektorların yatma dərinliyindən asılı olaraq)
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

124

 

40
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri
  1. Qırmakı alt və Qırmakı lay dəstələrində neft və qazın nisbətinin dəyişilməsinə görə Bahar və Şah-dəniz yataqlarının perspektivliyi əsaslandırılmışdır.
  2. Neft-qaz yataqlarında və palçıq vulkanlarında qazlar – metan və karbon qazında karbonun izotoplarının və heliumun izotoplarının nisbətinin dəyişilməsinin öyrənilməsinə əsaslanaraq karbohidrogen qazlarının genezisi müəyyənləşdirilmişdir.
  3. Neft-qaz yataqları qazlarının kimyəvi tərkibinin qanunauyğun dəyişilməsinə əsaslanaraq ayrı-ayrı neftli-qazlı rayonların perspektivliyi müəyyən edilmişdir.
  4. Suda həll olmuş qazların öyrənilməsi, cənub-Xəzər çökəkliyində suda həll olmuş qazların miqdarının qiymətləndirməyə və ondan alternativ enerji mənbəyi kimi istifadə etməyi təklif edilməsinə imkan vermişdir. 
Elmi əsərlərinin adları

1. Dünyada neft və qaz hasilatı.

2. Aşağı Kür çökəkliyi və Bakı arxipelaqı zonalarında dərinlikdə (8-9 km) yatan çöküntü qatının tektonik struktur şəraiti və neft-qazlılıq perspektivliyi.

3. Ələt burnu akvatoriyasında qaz çıxışları: paylanması, intensivliyi və mənşəi

4. Aşağı Kür çökəkliyi və Bakı arxipelaqı depressiya zonalarında dərinlikdə yatan çöküntü qatının struktur-tektonik şəraiti və neft-qazlılıq perspektivliyi.

5. Cənubi Xəzər hövzəsinin Məhsuldar qat və Qırmızı qat kəsilişlərinin müqayisəsi
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 1. Azərbaycan Respublikasının əməkdar mühəndisi

2. AMEA Fəxri fərmanı

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı ş., H.Cavid prospekti, 119
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5100141 (əlavə 144)
Mobil tel. (+994 55) 7198815 
Ev tel. (+994 12) 5139427 
Faks (+994 12) 5372285 
Elektron poçtu

adelakabulova@gmail.com