Məmmədov İsmayıl Rəşxan oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Ağdam şəhəri 
Təvəllüdü 1977 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası  
Elmi dərəcəsi Yer elmləri üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2518.01

Hidrogeologiya

Abşeron yarimadasi yeralti sularinin geoekoloji təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi və qorunmasi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

13

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

-        Yeraltı hidrosferinin aktiv su mübadiləsi zonası sularının əmələgəlməsinin konseptual modeli işlənilib və sərhəd şərtləri əsaslandırılıb;

-        Aktiv su mübadiləsi zonasının hidrogeoloji şəraiti üçün “MODFLOW” kompüter proqramı uyğunlaşdırılıb;

-        Geoekoloji təhlükəsizliyi məqsədi ilə xüsusi tipoloji hidrogeoloji rayonlaşdırma sxemi işlənib hazırlanıb.

Elmi əsərlərinin adları

1.      Məmmədov İ.R. Основные геоэкологические проблемы Абшеронского полуострова // Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri, X cild, 2006, səh.237-241

2.      Məmmədov İ.R. Влияние естественных и искусственных факторов на процесс подтопления территорий Абшеронского полуострова // Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri, XIII cild, 2008, səh.320-326

3.      Məmmədov İ.R. Концептуальная модель формирования и схематизация граничных условий подземных вод Абшеронского полуострова // Xəbərlər, AMEA, Yer elmlər haqqında seriyası, 2008, №2 səh.74-77 (həmmüəlif İsrafilov Y.H.)

4.      Məmmədov İ.R., “GIS Aplication in Solution of Water Resources Management in Urbanized Areas (by the example of the Absheron peninsula, Azerbaijan)” / Hyuston, ABŞ, 2008. (həmmüəliflər Rəşidov T.M., Trout K.)

5.      Məmmədov İ.R. Моделирование подземной гидросферы для целей геоэкологической безопасности (на примере Абшеронского полуострова) // Humanitar və təbii elmlərin aktual problemləri. Moskva, 2011, №1(24), səh.29 -34

6.      Məmmədov İ.R. Влияние антропогенных факторов на геоэкологические условия Абшеронского полуострова // Ekologiya və su təsərrüfatı, 2011, №2(33), səh.3-7

7.      Məmmədov İ.R. Моделирование геофильтрации при регулировании геоэкологических ситуаций (на примере Абшеронского полуострова) // Xəbərlər, AMEA, Yer elmlər haqqında seriyası, 2011, №2.

8.      Məmmədov İ.R., «Оценка антропогенной нагрузки на окружающую среду абшеронского полуострова» / Odessa, Ukrayna, 2013. (həmmüəlif Rəşidov T.M.)

9.      Məmmədov İ.R. «Методы математического моделирования при решении экогидрогеологических проблем (На примере Абшеронского полуострова)» / Daşkənd, Özbəkistan, 2013.

10.    Məmmədov İ.R. «Водный аспект в геоэкологии Абшеронского полуострова» / Bakı, Azərbaycan, 2013.

11.    Məmmədov İ.R. «Использование ГИС технологий при компьютерном моделировании подземной гидросферы Абшеронского полуострова» / Bakı, Azərbaycan, 2014. (həmmüəlif İsrafilov Y.H.)

12.    Məmmədov İ.R. «Water factor impact on the contamination and degradation of the Absheron peninsula's soils» / Bakı, Azərbaycan, 2014. (həmmüəlif Rəşidov T.M.)

13. Məmmədov İ.R. Компьютерные геофильтрационные модели управления и устойчивого развития геоэкологических систем // Xəbərlər, Rusiya Elmlər Akademiyasının Dağıstan Elm Mərkəzi. 2013. № 48. Səh.15-21.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya və Geofizika İnstitutu, H. Cavid pr., 119 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi  
Xidməti tel. (+994 12) 5101164 
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu i.r.mamedov@gmail.com