Allahverdiyeva Heyran Əhəd qızı

 

Anadan olduğu yer Erm. r-sı Mehri rayonu, Nüvədi kəndi 
Təvəllüdü 1963 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Yer elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı2512.01

Ümumi və regional geologiya

Qobustan-Qərbi Abşeron paleogen çöküntülərinin foraminiferləri və zonal bölgüsü

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

12

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Qobustan-Qərbi Abşeron paleogen çöküntülərinin foraminiferləri tədqiq  olunmuş və onların əsasında yeni zonal bölgü tərtib edilmişdir. Bu zonal bölgü ətraf rayonlarda aparilan geoloyi planalma və xəritələmə işlərində tətbiq oluna bilər.  
Elmi əsərlərinin adları 1. Qobustanın Paleogen çöküntülərinin foraminiferləri və stratiqrafiyasının öyrənilməsi haqqında

2. Paleogenin plankton foraminiferlərinin əlamətlərinin politomik cədvəlinin tərtibinə dair

3. Qobustanda paleogen çöküntülərinin stratiqrafiyası haqqında

4. Pirəköşkül kəsilişinin Oliqosen (Alt maykop) çökıntülərinin mikropaleontoloji xarakteristikası

5. Qobustanın paleogen çöküntülərinin stratiqrafiya və mikrofaunasının öyrənilmə tarixi

6. Qobustan-Qərbi Abşeron paleogen çöküntülərinin zonal bölgüsü üzrə Azərbaycanın və qonşu regionların paleogen çöküntülərinin korrelyasiyası

7. Cənubi-Şərqi Qafqazın Mərkəzi Qobustan və Qərbi Abşeron vilayətində Paleogen çöküntülərinin stratiqrafik bölgü məsələsinə dair.

8. Классификация глобигерин палеогеновых отложений Западного Абшерона-Гобустана (Азербайджан) методом многомерного статистического анализа (кластер-анализ)

9. Этапность развития планктонных фораминифер и зональное расчленение палеогеновых отложений Гобустана-Западного Абшерона

10. Разработка кода признаков и применение метода многомерного статистического анализа (кластер-анализа) для классификации глобигерин палеогеновых отложений Абшерон-Гобустана (Азербайджан)

11. О зональной стратиграфии палеогеновых отложений юго-восточного Гобустана

12. О зональном расчленении опорного разреза палеогеновых отложений Юго-Восточного погружения Большого Кавказа (Юнусдагская Гряда)

13. The step development of plankton foraminifers and zonal distribution of Paleogene deposits in Gobustan-western part of Absheron (Azerbaijan)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 119
Vəzifəsi “Mikropaleontologiya” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi 
Xidməti tel. (+994 12) 5100141 
Mobil tel. (+994 12) 7409540 
Ev tel. (+994 12) 4304066 
Faks  
Elektron poçtu hallahverdiyeva63@gmail.com