Bayramova Şəfəq Şəmsəddin qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Balakən rayonu 
Təvəllüdü 05.07.1974 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, geologiya fakültəsi  
Elmi dərəcəsi Yer elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2512.01

Ümumi və regional geologiya

Şamaxi-Qobustan rayonunun maykop çöküntülərinin spor-tozcuq kompleksləri və onlarin stratiqrafik əhəmiyyəti

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

17

 

9

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Şamaxı-Qobustan rayonunun maykop kəsilişlərinin spor-tozcuq komplekslərinin tərkibinə dair yeni məlumatlar alınmış və bu komplekslərin zamana görə dəyişilməsinin dinamikası izlənilmişdir.

İlk dəfə olaraq, Şamaxı-Qobustan rayonunun maykop seriyası çöküntüləri üçün palinostratiqrafik sxem tərtib edilmiş və 14 müstəqil palinostratiqrafik komplekslər ayrılmışdır.

İlk dəfə olaraq, palinoloji məlumatlar əsasında Şamaxı-Qobustan rayonunun maykop çöküntülərinin toplanmasının paleoiqlim və paleocoğrafi şəraitləri bərpa edilmişdir.

İlk dəfə olaraq, Azərbaycanın maykop dövrü çöküntülərinin spor və tozcuqları haqda məlumat bazası yaradılmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

  1. Палиностратиграфия и условия формирования майкопской свиты Шамаха-Гобустанской области Азербайджана. Вестник пермского университета, серия «Геология», вып. 4 (25), 2014, стр. 8-21. (Həmmüəliflər: Ак.А. Əlizadə, Y.Н. Tağıyeva)
  2. .Палиностратиграфия и палеогеография майкопа Абшеронского района (по разрезу Перекишкюль). Стратиграфия и седиментология нефтегазоносных бассейнов, №1, 2009, стр. 24-32. (Həmmüəliflər: Y.Н. Tağıyeva)
  3. Новые данные о климате и растительности Юго-Восточного части Большого Кавказа (Гобустан) в олигоцене. AMEA Xəbərlər, Yer elmləri. Bakı, №3, 2013, стр. 43-48. (Həmmüəliflər: Y.Н. Tağıyeva)
  4. Correlation of sections of Maykop series by the palynology data from sout-estering part of the Greater Caucasus. The Reports of NAS of Azerbaijan, №1, 2015.
  5. Palynocomplexes of Maykop series (oligocene-lower miocene) at the South-Eastern ending of Great Caucasus. World Conference on paleontology and stratigraphy, Nakhon Ratchasima, Thailand 28 november-2 december, 2011, p. 238-240.
  6. Climate change and vegetation in the Oligocene of the South-Eastern edge of the Great Caucasus (Azerbaijan). Terra Nostra, Centenary Meeting of the paleontologist Gesellschaft, Berlin,Germany. 24-29 october, 2012, p. 32-33.
  7. Palynoflora at the boundary of oligocene and miocene South-Eastern edges of Greater Caucasus. 9th European Palaeobotany - Palynology conference, Padova, Italy. 26-31 august, 2014, p. 14. (Həmmüəliflər: Ş.M.Husеynova)
  8. Palynostratigraphy of lower miocene sediments within Gobustan region (Azerbaijan). 4th International palaeontological congress “The history of life: A view from the Southern Hemisphere”, Mendoza, Argentina, 28 september-3 october, 2014, p. 915.
  9. Palynology of oil, formation water and core from Lower Pliocene Productive Series at the western flank of the South Caspian Basin. 2016 Joint Meeting TSOP-AASP-ICCP. Houston, Texas USA, September 18-23, 2016, p. 14-15 (Həmmüəliflər: Y.N.Tağıyeav Ş.M.Husеynova)
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti, geologiya fakültəsi 
Digər fəaliyyəti  Skanedici elektron mikroskopda (SEM) və enerjidispersion spektrometrındə (EDS) operator 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA-nın Geologiya və Geofizika İnstitutunun “Paleontologiya və stratiqrafiya” şöbəsi, AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 119 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4975851 
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu shafaqbayram@rambler.ru