Həsənquliyeva Minaxanim Yaşar qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 1969-cu il 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Texniki Universiteti 
Elmi dərəcəsi Yer elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

 

2503.01 

Geokimya, faydalı qazıntıların geokimyəvi axtarış üsulları

“Kiçik Qafqazın mərkəzi hissəsinin neogen vulkanizminin petrogeokimyəvi modeli”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

27

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Kiçik Qafqazın mərkəzi hissəsinin Neogen vulkaniz­minin petrogeokimyəvi modeli qurulmuşdur.

Elmi əsərlərinin adları

1.Петрогеохимические особенности нео­ге­нового вулканизма центральной части Малого Кавказа. Отечественная геоло­гия 2014, №1,  с.45-53.

2.Petrogeochemical Model of Neogene-Quaternary Collision Volcanism of Lesser Caucasus. The Second International Applied Geological Congress. Department of Geology, Islamic Azad University-Mashhad Branch, Mashhad-Iran, 2015, p.312-315.

3. Петрогеохимическая модель поздне­плио­цен-четвертичного коллизионного вулка­низ­ма  Малого Кавказа. Bakı Universitetinin xəbərləri, təbiət elm­ləri seriyası, 2015, №1, s.66-80.

4.Kiçik Qafqazin mərkəzi hissəsində gec kaynozoy kolliziya vulkanizminin mənbələri və təkamülü. Bakı Universitetinin xəbərləri, Təbiət elm­ləri seriyası, 2016, №1, s.106-115.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu

H.Cavid pr., 119 
Vəzifəsi aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 3484069 
Ev tel. (+994 12) 5398444 
Faks  
Elektron poçtu

mina69@rambler.ru