Rəhimov Xəyyam Şakir oğlu

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.
Təvəllüdü 22.10.1946
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı25.00.30

Meteorologiya, iqlimşünaslıq və aqrometeorologiya

Azərbaycan SSR-də narın becərilməsinin aqroiqlim şəraiti və ehtiyatları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

64


6

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Ölkənin əsas çoxillik bitkilərinin aqroiqlim şəraiti və ehtiyatları tədqiq edilmiş, meteoroloji şəraitin məhsulun miqdarı və keyfiyyətinə təsiri müəyyən edilmiş, göstərilən bitkilərin aqroiqlim rayonlaşdırılması aparılmışdır; çoxillik əkmələrin mikroiqlimi, radiasiya və istilik balansları tədqiq edilmiş, onların yaranmasında və məhsulun miqdarı və keyfiyyətinin  bitkilərin əkilmə və onların çətirlərinin formalaşdırma üsullarından asılığı müəyyən edilmişdir; hazırlanmış rayonlaşdırma sistemi əsasında Azərbaycan ərazisinin iqlim-meliorasiya rayonlaşdırılması aparılmış və rayonlaşdırma xəritəsi tərtib edilmiş, vilayət, yarımvilayət. rayon və yarımrayonlar ayrılmış və onların ətraflı aqroiqlim xarakteristikası verilmişdir; gözlənilən iqlim dəyişmələrinin aqroiqlim ehtiyatlarına, təbii zonaların sərhədlərinə, təbii və aqroekosistemlərə, insan səhhətinə mümkün təsiri tədqiq edilmiş və onlara uyğunlaşma tədbirləri hazırlanmışdır.

 

Elmi əsərlərinin adları

1. Meteoroloji şəraitin nar meyvələrinin keyfiyyətinə təsiri. 

(həmmüəllif  Ə.C. Əyyubov) Meteorologiya və hidrologiya, M., 1981, № 1.

2. Arid zonanın dağlıq ərazilərin iqliminin meliorasiyasının bəzi ekoloji aspektləri (Azərbaycan SSRİ timsalında).

(həmmüəlliflər Ə.C. Əyyubov və N.D. Ulxanov). Meliorativ coğrafiya üzrə VIII ümumittifaq konfransı, III cild, Tallinn, 1988.

3. Azərbaycanda üzümün becərilməsinin aqroiqlim ehtiyatları. Monoqrafiya. 

(həmmüəlliflər Ə.C. Əyyubov  və N.D. Ulxanov) Bakı, 1991. 

4. Azərbaycan Respublikasının aqroiqlim atlası.

(elmi redaktor və həmmüəllif) Bakı, 1993 

5. Azərbaycan Respublikasında malyariya xəstəliyinin yayılmasında iqlim şəraitinin rolu. Təbii-təsərrüfat sistemlərinin ekoloji təhlükəsizliyinin təminatının coğrafi problemləri

 (həmmüəllif  C.N. Əhmədova). Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri. XIV cild, Bakı, 2009.

6. İqlim dəyişmələrinin Azərbaycanın  ətraf mühit və əhalisinə təsirinin qiymətləndirilməsi. 

(həmmüəllif  M.S.Həsənov). Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri. XVIII cild. Bakı, 2013.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

REM QAFQAZ-ın məsləhət şurasının elm üzrə eksperti

Pedaqoji fəaliyyəti 1998-2011-ci illərdə Qərb universitetində coğrafiya, ekologiya, təbiətşünaslıq və turizm fənnləri üzrə
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları Azərbaycan Respublikası “Təhsil” Cəmiyyətinin elm və texnika üzrə təsis etdiyi mükafat (1994-cü il)
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid  pr. 115

Vəzifəsi Şöbə müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5385415
Mobil tel. (+994 50) 6496590
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu khayyamr@rambler.ru