Əskər Nailə Baxşəli qızı

 

Anadan olduğu yer Ermənistan Respublikası, Amasiya rayonu, Qaraçanta (Əzizbəyov) kəndi 
Təvəllüdü 06.04.1968 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı10.01.09

Folklorşünaslıq

Aşıq Nəsibin dövrü, mühiti və yaradıcılıq yolu 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

47

18


6

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları

1. Aşıq Nəsibin yaradıcılıq yolu / elmi redaktor Paşayev Q. − Bakı: Elm və təhsil, 2016. − 164 s.

2. Ramiz Əskərə nəfis ərməğan. İzıskannıy dar Ramizu Askeru / Tərtib edən Əskər N. – Bakı: “MBM”, 2014. – 320 s.

3. Ramiz Əskər. Biblioqrafik məlumat kitabı / Tərtib edən Əskər N. – Bakı: AzAtaM, 2014. – 80 s.

4. İllər yorğun, mən yorğun... (Ramiz Əskər-60) / Tərtib edən Əskər N. – Bakı: Elm və təhsil, 2014. – 204 s.

5. Güney Azərbaycan (biblioqrafik göstərici) / tərtib edən Əskər N. – Bakı: Alatoran, 2015. – 208 s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Folklor İnstitutu, AZ1001, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., İçərişəhər, 8-ci Kiçik qala, 31 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4981621
Mobil tel. (+994 50) 5200132 
Ev tel. (+994 12) 5636292 
Faks (+994 12) 4981621
Elektron poçtu qaracantali@live.com