Xəlilov Ağaverdi Sərxan oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Kürdəmir rayonu 
Təvəllüdü 30.08.1962
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


5719.1

Folklorşünaslıq

Mahmud Kaşqarlının “Divani ıüğət-it türk” əsərində paremioloji vahidlərin struktur-semantik təhlili

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

100

 

30

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı


Əsas elmi nailiyyətləri Mahmud Kaşqarlının “Türk dillərinin divanı kitabı”nda ədəbi mətnlər. Bakı, 2001.

Əski türk savlarının semiotikası. Bakı, 2006.

Türk xalqlarının yaz bayramları və Novruz. Bakı, 2012.

Elmi əsərlərinin adları 1. Mahmud kaşqarlının “Türk dillərinin divanı kitabı”nda ədəbi mətnlər. Bakı, 2001.

2. Əski türk savlarının semiotikası. Bakı, 2006.

3. Folklor terminləri. Bakı, 2009.

4. Türk xalqlarının yaz bayramları və Novruz. Bakı, 2012.

5. Müstəqillik dövrü Azərbaycan folklorşünaslığı. ”Motif akademi” folklor jurnalı. Türkiyə, İstanbul, 2011/1 (türk dilində).

6. Mir Cəlal Paşayevin araşdırmalarında Füzuli mövzusu. ”Motif akademi” folklor jurnalı. Türkiyə, İstanbul, 2011/2 (türk dilində).

7. Heydər Əliyev və mərasim mədəniyyətimiz. Heydər Əliyev və Azərbaycan folklorşünaslığının aktual problemləri. Bakı, 2013.

8. Rus tarixi-filoloji məktəbi və Azərbaycan folklorşünaslığı. Ümumrusiya folklorçularının III Beynəlxalq konqresi. Moskva, 2014 (rus dilində).

9. ”Novruz”un strukturu: arxaik ritual, təqvim və bayram. İran, Təbriz, 2014 (fars dilində).

10. Azərbaycan aşıq sənətinin əsas səciyyəsi və qadın aşıq yaradıcılığı. ABŞ, İndiana, 2014 (ingilis dilində).

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. AMEA Folklor İnstitutu elmi şurasının üzvü.

2. Türkiyənin İstanbul şəhərində çıxan “Motif akademi” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü.

3. YUNESKO yanında BRK-nin üzvü.

Pedaqoji fəaliyyəti 14 il 
Digər fəaliyyəti  1996-1998-ci illərdə KİV orqanalrında redaktor 
Təltif və mükafatları 1. 1986-cı ildə Kazan Universitetinin Fəxri fərmanı ilə təltif olunmuşdur.

2. 2012-ci ildə AMEA Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı ilə təltif olunmuşdur.

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Folklor İnstitutu, AZ1001, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., İçərişəhər, 8-ci Kiçik qala, 31 
Vəzifəsi Şöbə müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 4929248 
Mobil tel. (+994 50) 3543849 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu aqaverdi@yandex.ru