Əliyeva Ülkər İman qızı

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Neftçala rayonu 

 
Təvəllüdü 24.11.1963 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı5719.01

Folklorşünaslıq

“Azərbaycan Yurd Bilgisi” dərgisində folklorşünaslıq məsələləri
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

19 elmi məqalə, tezis

3 məqalə

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Son zamanlar Güney Azərbaycan folkloru barədə tədqiqatlar 
Elmi əsərlərinin adları 1. Məhəmmədəli Fərzanə və Təbrizdən toplanan bir mifoloji mətn barədə. Filologiya məsələləri, №8, 2013, səh. 358-366

2. Xızır İlyas mərasimi və Qurdoğlu obrazı (Güney Azərbaycan folkloru əsasında). Sivilizasiya. Bakı Avrasiya Universiteti, №6, 2014, səh.33-39

3. Güney Azərbaycandan toplanmış bayatılarda rast gəlinən etnonim, antroponim, toponim və oronimlər barədə bir neçə söz. Azərbaycan Dillər Universitetinin Elmi Xəbərləri. №1, 2014, səh. 238-244

4. Güney Azərbaycanda Əhli-Beyt və Kərbəla faciəsi ilə bağlı meydan tamaşaları və tamaşa xarakterli məclislər. Ümumtürk kontekstində Qarabağ xalq oyunları və meydan tamaşaları” mövzusunda beynəlxalq elmi mkonfransın materialları. Tərtər, 14 noyabr, 2014, səh. 483-492

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Folklor İnstitutu, AZ1001, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., İçərişəhər, 8-ci Kiçik qala, 31
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4929248 
Mobil tel. (+994 50) 7338432 
Ev tel. (+994 12) 4343129 
Faks (+994 12) 4929314 
Elektron poçtu