Orucov Tahir Talıb oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıTərtər rayonu, Evoğlu kəndi    
Təvəllüdü 01.08.1960 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5719.01

Folklorşünaslıq 

Qaravəlli janrının poetikası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

77 elmi məqalə, 3 kitab, 1 monoqrafiya

12 elmi məqalə, tezis

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri “Dədə Qorqud” jurnalında məsul katib 
Elmi əsərlərinin adları 1. Azərbaycan xalq ədəbiyyatından seçmələr (Qaravəllilər, oyunlar və xalq tamaşaları) Bakı, Şərq-Qərb, 2005, 312 s.

2. Azərbaycan folkloru antologiyası. XIV kitab (Dərbənd folkloru) Bakı, Səda, 2006, 430 s.

3. Qaravəlli janrının poetikası. Bakı, Nurlan, 2009, 200 s.

4. Azərbaycan qaravəlliləri, Bakı, Elm və təhsil, 2013, 264 səh.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 16 il
Digər fəaliyyəti  AMEA Folkor İnstitutu Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Folkor İnstitutuAZ1001, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., İçərişəhər, 8-ci Kiçik qala, 31 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4929248 
Mobil tel. (+994 50) 3567375 
Ev tel. (+994 12) 5629260 
Faks (+994 12) 4982621 
Elektron poçtu tahiroruclu@gmail.com