Folklor İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Abbasov Elçin Hüseynağa oğlu
Albalıyev Şakir Əlif oğlu
Abbasova Mətanət Maşallah qızı
Allahverdiyev Ramin Novruzəli oğlu
Ağayeva Xəyalə Oruc qızı
Abbaslı Sönməz İsrafil qızı
Cəmilov Adil Savalan oğlu
Əskər Nailə Baxşəli qızı
Əliyev Oruc Söhrab oğlu
Əfəndiyeva Çiçək Abid qızı
Əsgərov Əfzələddin Dağbəyi oğlu
Ələsgərov İslam Talıb oğlu
Ələkbərova Ülkər Qəzənfər qızı
Əliyeva Ülkər İman qızı
Ələkbərli Əziz Yusif oğlu
Hüseynova Aynur Məhəmməd qızı
Həsənova Nigar Eldar qızı
Həkimova Nübar Mürsəl qızı
Xəlilov Ağaverdi Sərxan oğlu
Xəlilov Rza Zeynal oğlu
Xavəri Sərxan Abbas oğlu
İslamzadə Atif İslam oğlu
İbrahimova Aynur Aydın qızı
İsayeva Səbinə Müzəffər qızı
İbrahimova Vəfa Muradxan qızı
Qurbanov Nail Məhəbbət oğlu
Qasımova Fidan Atakişi qızı
Qaybalıyeva Səkinə Allahverdi qızı
Qurbanov Tacir Şaban oğlu
Quliyev Hikmət Valeh oğlu
Qəsəbova İlhamə Cəlal qızı
Qarayev Səfa Pənah oğlu
Məmmədova-Kekeç Elmira Fikrət qızı
Muradova Şəmsi Bala qızı
Məmmədli Elxan Hüseynqulu oğlu
Məhərrəmli Qiymət Məmmədiyə qızı
Mənsimova Zümrüd İbrahim qızı
Məmmədov Nizami Murad oğlu
Orucov Tahir Talıb oğlu
Ramazanova Afaq Xürrəm qızı
Rüstəmzadə İlkin Fariz oğlu
Sayılov Qalib Əmirağa oğlu
Süleymanova Ləman Vaqif qızı
Vəliyev Əpoş İslam oğlu
Yaqubqızı Mətanət Yaqub qızı