Rizayeva Mətanət Həbib qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 24.02.1961
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad5308.01

Ümumi iqtisadiyyat

Bazar münasibətləri şəraitində əhalinin həyat səviyyəsi və onun yaxşilaşdirilmasi yolları 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

44


2

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

  1. М.Г.Ризаева. Индекс Развития Человеческого Потенциала в Азербайджане. Науково-практичний журнал “Инвестиции: практика та досвид”, №7, “Элея”, Киев, 2012, s. 95-97.
  2. C.B.Quliyev, M.H.Rizayeva. Məşğulluğun təmin edilməsində ixtisasa yiyələnmənin istiqamətləndirilməsinin mahiyyəti. “Milli iqtisadiyyatın inkişafı və səmərəliliyinin yüksəldilməsi problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı, Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, Bakı, 2013, s. 956-960.
  3. M.H.Rizayeva. İçməli su ilə təminat həyat keyfiyyətinin yüksəldilməsində zəruri addımdır. “Azərbaycan iqtisadiyyatının aktual problemləri” mövzusunda Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, Bakı, 2013, s. 248-250.
  4. C.B.Quliyev, R.S.Abdullayeva, M.H.Rizayeva, A.U.Allahverdiyeva. Rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyatda həyat səviyyəsi və onun keyfiyyətcə yaxşılaşdırılmasının sosial-iqtisadi problemləri. Bakı, “AVROPA”, 20014.
  5. M.H.Rizayeva. Həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasında məşğulluğun təmin edilməsinin əsas şərtləri. “Elmi əsərlər” jurnalı, №3, AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, Bakı, 2014, s. 361-370.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universitetində müəllim 
Digər fəaliyyəti  AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun Həmkarlar Təşkilatının katibi 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5372259 
Mobil tel. (+994 55) 7302893  
Ev tel. (+994 12) 5678062 
Faks  
Elektron poçtu

metanet_w@mail.ru