Bayramova Esmira Mustafa qızı

 

Anadan olduğu yer Baki şəhəri    
Təvəllüdü 14.01.1949-ci il 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutu  
Elmi dərəcəsi İqtisad elmlər namizədi  
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı


-         mövzunun ad00.08.05

“Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (komplekslərin,sahələrin və müəssisələrin iqtisadiyyatı, təşkili və idarə edilməsi).

“Azərbaycan Respublikası tütünçülük sənayesində maddi ehtiyatlardan səmərəli istifadə edilməsi”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

91

 

8


47 

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Sahibkarlığın qanunvericilik bazasının yaradılması araşdırılması, biznesə kömək institutlarının formalaşmasına baxılmış, sahibkarlığa dövlət köməyinin müxtəlif institutların yaradılması aşkar edilmiş, sahibkarlığa maliyyə, texniki, məsləhət, informasiya və s. köməklik göstərən İnstitutların fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi üçün konkret yollar göstərilmişdir.   

Elmi əsərlərinin adları

1.Azərbaycanda sahibkarlığın dövlət maliyyə köməkliyi institutlarının formalaşması.

2.Müstəqillik dövründə Azərbaycanda sahibkarlığa kömək üzrə institusional sferanın transformalaşması.

3.Ölkədə sahibkarlığın rəqabətqabiliyyətlilik potensialının yüksəldilməsi və institusional mühüt.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İqtisadiyyat İnstitutu,  Bakı şəhəri, H.Cavid pr.115 
Vəzifəsi Baş elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393021 
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu