Yaqubov Şamil Əyyub oglu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 12.10.1939
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Dadaş Bünyadzadə adina Xalq Təsərrüfatı İnstitutu 
Elmi dərəcəsi İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


08.00.21.

Makroiqtisadiyyat

Üzümün sənaye emalının iqtisadi effektliliyinin yüksəldilməsi yolları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

136

 

23

 

5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Qloballaşma şəraitində aqrar sahənin da­ya­nıq­lı inkişafinın təmin  edilməsində dövlət yar­dı­mı­nın inkişafi  istiqamətlərinin tədqiqi” 

Elmi əsərlərinin adları

1. Роль лизинговой деятельности в материально-техническом обеспечении аграрной сферы в Азербайджане. Статья 8 стр. IV Международная научно-практическая конференция. 2010 г.

2. Шамиль Ягубов г.Тамбов. Журнал «Глобальный научный потенциал»

 3. Тезис. Экономический рост Республики Бе­ла­русь: VI Международная Научно-Практическая Кон­ференция к 80-летию Университета

4. г.Украина Днепропетровск. Материалы Международной научно-практической кон­фе­рен­ции Международные отношения и ин­тег­ра­цион­ные проекты на постсоветстком пространстве (18-19 мая 2012 г)

5.  Международная научно-практическая кон­фе­рен­­ция. Беларусь г. Брест  12-13 сентября 2012 года.  Соавторам. Шамиль Ягубов, Илькин Солтанлы.

6.Статья  в г. Тамбов  журнале «Глобальный научный потенциал» 05.07.2012 г.

7. Cтатья г.Москва. 2013. г. журнал «Экономика и предпринимательство”

8. Тезис. “Развития агроперерабатывающей про­мыш­лен­ности и его влияние на повышения уровня са­мо­обес­печенности населения Азербайджана” г.Донецк. Международная Конференция «Методо­логия сов­ре­мен­ной науки» 18 апреля 2014 года. 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. «Роль науки в развитии общества»1-3 октября 2013 г. Тамбов в журнале «Гло­баль­ный­­ научный потенциал»  Италия

1. Шамиль Ягубов г.Тамбов. Журнал «Глобальный научный потенциал»

Сертификат  участника в период проведения

Международной научно-практической конференции  Франция-Ницца, 7-9 октября 2012 года.

Сертификат+диплом за лучший устный доклад в период проведения Международной научно-практической конференции.

2. Статья г. Москва 2014 г. журнал «Экономика и предпринимательство»

3. Научная программа. IV Международной научно-практической конференции. «Наука на рубеже тысячелетия»

27-29 мая 2012 года. Барселона-Санта-Сусанна, Испания.

Pedaqoji fəaliyyəti 1997-2009 Bakı Biznes Universitetində müəllim fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Vəzifəsi Baş elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5101672 
Mobil tel. (+994 50) 5450659 
Ev tel. (+994 12) 4315276 
Faks (+994 12) 5394358
Elektron poçtu