Qənbərli Aydın Əli oğlu

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Ordubad  şəhəri 
Təvəllüdü 1939 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

03.00.05

Botanika

Naxçıvan MSSR bəzi friqanoid fitosenozlarının quruluşu, bioloji və təsərrüfat məhsuldarlığı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

21 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-     fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə Naxçıvan MR şəraitində firqanoid fitosenozlarının quruluşu, bioloji və təsərrüfat əhəmiyyəti öyrənilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

  1. Naxçıvan MSSR-in bəzi friqanoid fitosenozlarının quruluşu və  bioloji məhsuldarlığı // Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Məruzəzələri, 1973, № 2, s. 15-21
  2. Naxçıvan MSSR-in bəzi friqanoid bitkilərində kimyəvi maddələrin toplanılmasının mövsümi dinamikası// Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Xəbərləri, Biologiya elmlər seriyası, 1973, № 3, s. 35-40
  3. Naxçıvan MR-in  Ordubad rayonun bitki örtüyü// AMEA Botanika İnstitunun elmi əsərləri, 2006, c. 26, s. 430-432
  4. Yabanı tərəvəz bitkilərinin bitkilik tiplərində yayılması// AMEA Naxçıvan Bölməsi, Xəbərləri , təbiət və texniko elmlər seriyası, 2011, № 2, s.160-166
  5. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılan Dalamazkimilər (Lamiaceae Lindl) fəsiləsinin Leonorus L. cinsinə daxil olan növlərin malicəvi xüsusiyyətləri//AMEA Naxçıvan Bölməsi, Xəbərləri , təbiət və texniko elmlər seriyası, 2013, № 2, s.119-125
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurlar İnstitutu,  Babək -10
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 36) 5450502 
Mobil tel. (+994 50) 3237657 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu