Qənbərli Aydın Əli oğlu

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Ordubad  şəhəri 
Təvəllüdü 1939 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

03.00.05

Botanika

Naxçıvan MSSR bəzi friqanoid fitosenozlarının quruluşu, bioloji və təsərrüfat məhsuldarlığı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

21 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-     fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə Naxçıvan MR şəraitində firqanoid fitosenozlarının quruluşu, bioloji və təsərrüfat əhəmiyyəti öyrənilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

  1. Naxçıvan MSSR-in bəzi friqanoid fitosenozlarının quruluşu və  bioloji məhsuldarlığı // Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Məruzəzələri, 1973, № 2, s. 15-21
  2. Naxçıvan MSSR-in bəzi friqanoid bitkilərində kimyəvi maddələrin toplanılmasının mövsümi dinamikası// Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Xəbərləri, Biologiya elmlər seriyası, 1973, № 3, s. 35-40
  3. Naxçıvan MR-in  Ordubad rayonun bitki örtüyü// AMEA Botanika İnstitunun elmi əsərləri, 2006, c. 26, s. 430-432
  4. Yabanı tərəvəz bitkilərinin bitkilik tiplərində yayılması// AMEA Naxçıvan Bölməsi, Xəbərləri , təbiət və texniko elmlər seriyası, 2011, № 2, s.160-166
  5. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılan Dalamazkimilər (Lamiaceae Lindl) fəsiləsinin Leonorus L. cinsinə daxil olan növlərin malicəvi xüsusiyyətləri//AMEA Naxçıvan Bölməsi, Xəbərləri , təbiət və texniko elmlər seriyası, 2013, № 2, s.119-125
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurlar İnstitutu, AZ7000, Naxçıvan şəhəri, Babək, 10
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 36) 5450502 
Mobil tel. (+994 50) 3237657 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu