Əliyeva Pərvanə Əli qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı   
Təvəllüdü 11.09.1984 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

6203.01

İncəsənətin nəzəriyyəsi, təhlili və tənqidi

Mürsəl Nəcəfovun elmi irsində incəsənətin nəzəri problemləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

28

 

6

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan sənətşünaslığında professor Mürsəl Nəcəfovun elmi araşdırmaları sistematik, dərindən və hərtərəfli tədqiq edilmiş, Azərbaycan satirik qrafikasının tarixinin öyrənilməsində rolu müəyyənləşdirilmiş, əsərlərində Ə.Əzimzadənin yaradıcılığının bədii təhlili və tənqidinin yeri müəyyənləşdirilmiş, müxtəlif təsviri və dekorativ-tətbiqi sənətlərə dair elmi araşdırmalar daxil edilmiş, Mürsəl Nəcəfovun elmi irsinə dair zəngin materiallar ümumiləşdirilərək təhlil edilmişdir.  
Elmi əsərlərinin adları 1. Azərbaycan sənətşünaslığının inkişafında Mürsəl Nəcəfovun rolu.// Monoqrafiya// Bakı- “Təknur”- 2014. 148 s.

2. Деятельность видного ученого искусствоведа Мурсала Наджафова в области изобразительного искусства// Национальные образы мира в художественной культуре. Нальчик 2010. s.385-389

3. Своеобразие стиля Мурсала Наджафова в изобразительном искусстве// Научные исследования в сфере гуманитарных наук: Открытия ХХI века. Материалы II Международной научно-практической конференции. Пятигорск 2015. С.176-181

4. Sənətşünaslıqda M.Nəcəfov dəst-xətti// AMEA-nən 70 illiyinə həsr olunan gənc alim və mütəxəssislərin “Akademik elm həftəliyi - 2015” adlı beynəlxaq multidissiplinar forumun tezisləri. Bakı 2015. s.116-118

5. Azərbaycan incəsənətində M. Nəcəfovun rolu // Türk mədəniyyəti, İncəsənəti və Mədəni İrsin Mühafizəsi IX Beynəlxalq Simpoziumun materialı. İtaliya 2016. s.607-616

6. Erməni vandalların türk xalqına qarşı törətdikləri cinayət əməllərinə kulturoloji baxış // İncəsənət və mədəniyyət problemləri Beynəlxalq elmi jurnal. №1 (55).Bakı, 2016. s.39-44.

7. XX əsrin əvvəlində Bakıda törədilmiş kütləvi qətliamlar zamanı tarixi abidələrimiz // Xəbərlər jurnalı,AMEA Humanitar elmlər seriyası.Bakı,2016, s.308-311

8. II Dünya müharibəsi dövründə Qafqazda türk xalqlarına qarşı deportasiya aktı. Sivilizasiya jurnalı. Bakı, 2016,s.59-65.

9. Qafqazda yaşayan türk xalqlarına qarşı etnosid //Italian Science Review ISSN: 2308-832X. İtaliya, 2016,s.1-4

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 1. 2014-cü ildə AMEA-nın Respublika Günü münasibətilə “Gənc alim və mütəxəssislər” nominasıyasının nəşr müsabiqəsində ikinci yerə layiq görülərək təltif edilmişdir.

2. 2014-cü ildə Yasamal Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən rayonun elmi-mədəni həyatında fərqləndiyinə görə 2 fevral Gənclər Günü münasibətilə Fəxri Fərmanla təltif edilmişdir.

3. 2015-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun elan etdiyi “Gənc alim və mütəxəssislərin III qrant müsabiqəsi”də “XX əsrdə Qafqazda yaşayan türk xalqlarının mədəniyyətinə qarşı törədilmiş soyqırım” mövzusu ilə elmi layihənin qalibi olmuşdur.

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Memarlıq və incəsənət İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3509999 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5393494 
Elektron poçtu aliyeva1984@yahoo.com