Əliyev Elşad Vüqar oğlu

 

Anadan olduğu yer Gürcüstan 
Təvəllüdü 18.10.1983 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası 
Elmi dərəcəsi Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

6203.01

İncəsənətin nəzəriyyəsi, təhlili və tənqidi

İnternet və bədii prosesin inkişaf dinamikası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

38

 

12


2

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Sistemli tədqiqatlarla sübut etmişik ki, incəsənət və informasiya-kommunikasiya texnologiyaları qarşılıqlı surətdə bir-birinə nüfuz edir və nəticədə high-tech yüksək texnologiyalar üslubu yaranır. Bu qarşılıqlı müdaxilə nəticəsində incəsənət texnolojiləşir, texnologiyalar isə estetikləşir. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Şah İsmayılın Florensiyadakı portreti haqqında. // AMEA Şərqşünaslıq İnstitutunun “Elmi Araşdırmalar” jurnalı, 2004, VI cild, № 1-2, s.177-180.

2. Şah İsmayılın Londondakı portreti haqqında. // AMEA Şərqşünaslıq İnstitutunun “Elmi Araşdırmalar” jurnalı, 2004, VII cild, № 3-4, s.219-222.

3. Интернет и интеллектуализация литературы. // Культура народов Причерноморья, 2014, август, № 273, c.130-133.

4. Новые языки культуры: взаимовлияние интернет - технологий, телевидения и кино. // Вестник Томского Государственного Педагогического Университета, 2014, № 2, с.56-58.

5. The impact of the Motion Capture technology on artistic process in film art. // Journal of European Art, 2015, № 2, pp.10-12.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Memarlıq və incəsənət İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 70) 3700083 
Ev tel. (+994 12) 5959898 
Faks  
Elektron poçtu aliyev.science@gmail.com