Mir-Bağırzadə Samirə Altay qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri
Təvəllüdü 20.07.1966 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.F.Axundov adına Azərbaycan pedagoji rus dili və ədəbiyyatı institutu
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5716.01

Azərbaycan ədəbiyyatı

“Azərbaycan ədəbiyyatında detektiv janr ( dünya ədəbiyyatı kontekstində)”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

78

 

20

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq ədəbiyyatşünaslığın nəzəri cəhətdən detektiv janrin növləri və Azərbaycan detektiv janrın tarixi araşdırılmışdır;

Dərs vəsaitlər yazılmışdır: rus dili,ümumi incəsənət tarixi üzrə və islam mədəniyyəti haqqında(Azərbaycan mədəniyyəti kontekstində) monografiyalar təqdim olunmuşdur.

Tədqiqat sahəsi: kulturologiya, dinşünaslıq, fəlsəfə, filologiya, ümumi incəsənət tarixi, musiqi tarixi.

Elmi əsərlərinin adları 1. “Azərbaycan ədəbiyyatında detektiv janrı dünyə ədəbiyyatı kontekstində”,Bakı,-BSU,2002,156S.

2. Rus dili,dərslik(beynəlxalq əlagələr fakultəsi ücün-BSU),Bakı,-Nurlan,2006,514 S.

3. İslam incəsənəti (Quranı-Kərim və incəsənət),monografiya,Bakı,-Təknur,2009,124S.

4. İslam mədəniyyətinin sizilizasiyası, monografiya,Bakı,- Elm,2011,250S.

5. İncəsənət tarixi, dərslik, Bakı,MSA,2012,115S.

6. Davamlı inkişaf mədəniyyəti: fikirdən gerçəkliyə qədər (həmmüəllif), Bakı, Elm, 2013.343S.

7. Müasir Azərbaycan Şərq və Qərb kontekstində və multikulturalizm (həmmüəlliflər: N.Məmmədxanova, B.Quliyeva, B., Məmmədova). Bakı: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2018.-168S.

8. Azərbaycan mədəniyyətin nəzəriyyəsin və tarixinin  oşerkləri,. Bakı, 2019.272S

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. GHT”Elm çirağının”sədr müavini

2. GHT “Simurq”-ın üzvü

3. ”Platon”elmi jurnalın redaksiya heyyətinin üzvü, Sankt-Peterburg Rusiya Elmlər Akademiyası

Pedaqoji fəaliyyəti 1. Bül-Bül adına Musiqi məktəb

2. Bakı Slavyan Universiteti

3. Azərbaycan Rəssamlıq və Memarlıq Akademiyası

4. Milli Konservatoriya

Digər fəaliyyəti  Azərbaycan Yazıçılar birliyinin üzvü,ədəbiyyatşünas,

Azərbaycan telekanallarda mütəxəssis kimi çıxışlar

Təltif və mükafatları 1. Ambassador for peace UN-Sülh məramlı səfir BMİ,

2. Beynəlxalq konfranslarda, simpoziumlarda, forumlarda, seminarlarda iştirak sertifikatları (Türkiyə,Rusiya,Kazaxstan və b.),

3. Fəxri diplomlar: GHT ”Elm çirağı”, ”Simurq”.

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Memarlıq və incəsənət İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393494 
Mobil tel. (+994 50) 4299171 
Ev tel. (+994 12) 5147558 
Faks (+994 12) 5393494 
Elektron poçtu samiramb777@mail.ru