Mollazadə Fərhad Ədhəm oğlu

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri      
Təvəllüdü 12.09.1958 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan İnşaat Institutu 
Elmi dərəcəsi Memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

18.00.04

“Şəhərsalma, rayon planlaşması, landşaft memarlığı və kənd təsərrüfatı rayonlarının planlaşdırılması.”

“İri şəhərlərdə (Bakının nümunəsində) bədən tərbiyəsi və idman tikintilərinin şəhərsalma təşkili və inkişafı”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

39

 

3

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Monoqrafiyanın nəşr olunması,

Bakı şəhərinin tibbi-idman xidmətlərinin şəhərdalma təşkili

Elmi əsərlərinin adları 1. “Bakı şəhərinin tibbi-idman xidmətlərinin şəhərdalma təşkili”// Baki, “Elm”, 2002, 242 səh.

2. Bakı şəhərinin keçid iqtisadiyyatında ictimai xidmətlər sisteminin formalaşması

3. Müasir şəraitdə bakinin nəqliyyat sistemində inkişafin özəl problemləri

4. Azərbaycanda şəhərlərin inkişafinin şəhərsalma siyasətinin xüsusiyyətləri

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  Layihələndirmə: memarlıq və dizayn 
Təltif və mükafatları Əməkdar memar 
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Memarlıq və incəsənət İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 2060065 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu