Bayramlı Yeganə Zirəddin qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 21.02.1984 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Milli Konservatoriyası 
Elmi dərəcəsi Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı6213.01

Musiqi sənəti

Azərbaycan simli musiqi alətləri milli mədəni ənənənin tərkib hissəsi kimi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

30

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları

1. “Azərbaycan simli musiqi alətləri milli mədəni ənənənin tərkib hissəsi kimi” adlı namizədlik dissertasiya işi

2. “Azərbaycan simli musiqi alətləri ənənəvi irs kontekstində” // AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu , “İncəsənət və Mədəniyyət Problemləri” toplusu. № 3 (29). 2009, s. 58-61;

3. “Miniatür sənətinin musiqi mahiyyəti” // “Türkdilli Xalqların Musiqi Alətləri” Beynəlxalq Simpozium. 16-17 dekabr. 2010;

4. “Miniatürlər musiqinin vizual təzahürü kimi” // Musiqi Dünyası 2/47 2011, s. 104-106;

5. “Ümumbəşərilik və millilik kontekstində simli musiqi alətlərimizin formalaşması” // Azərbaycan Milli Konservatoriyası, “Konservatoriya” elmi nəşri № 3 (13), 2011. s. 5-9

6. “Şərq musiqi aləti mədəniyyətində universallıq və millilik nisbəti” // AMEA Akademik Ziya Bünyadov – 90 “Orta Əsrlər Şərqinin Tarixşünaslığı və Mənbəşünaslığı” Beynəlxalq elmi simpozium. 7-8 may, 2012. s. 242-244

7. “Musiqinin insan vücuduna təsir gücü” Türksoylu xalqların musiqi mədəniyyətinin tədqiqi problemləri// ADMİU-nun 90 illiyinə həsr olunmuş XII Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları// Bakı-2013, s.54 (tezis)

8. “Milli Musiki Aletlerimizin Tarihsel Gelişim Yolu ve Evrenselliği Üzerine” // Kultur Evreni dergisi – 2013, s. 63-66

9. “Kamança yaylı simli musiqi aləti ənənə və müasirlik rakursunda” // Musiqi dünyası jurnalı № 2 (59) 2014

10. Müasir informasiya cəmiyyəti şəraitində Dövlət televiziyası Xalq Çalğı

Alətləri Orkestrinin milli musiqinin təbliğində rolu

11. “Muğam ifaçılıq ənənəsinin tədrisinə dair”// “Qloballaşan dünyada musiqi ənənələri” I beynəlxalq elmi-praktiki konfrans ; Bakı 26-27 oktyabr, 2017 s.94-97

12. “Alətşünaslıq mədəniyyətinin psixoloji təsir qüvvəsi” // “Muğam aləmi” V Beynəlxalq festivalı çərçivəsində keçirilən “Azərbaycan muğam elmi: reallıqlar və perspektivlər” mövzusunda elmi simpoziumun (7-9 mart 2018-ci il) materialları. səh 186.

13. “Azərbaycan simli musiqi alətlərinin quruluş elementləri xalça ornamentlərində”//Konservatoriya jurnalı № 3 2018 s. 69-74

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti “Musiqi fənlərinin tədrisi və metodikası” kafedrası 

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Memarlıq və incəsənət İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115   
Vəzifəsi Muğamşünaslıq şöbəsinin böyük elmi işçisi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393496  
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu

yegana-bayramli@mail.ru