Məmmədov Rəcəb Kənan oğlu

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 19.03.1961 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.A.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət institutu 
Elmi dərəcəsi Sənətşünaslıq üzrə fəsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

6212.01

Teatr sənəti

Azərbaycanda sirk sənətinin yaranması, təşəkkülü və inkişaf mərhələləri (1920-ci ilə qədər)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

20 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. “Azərbaycanda sirk sənətinin yaranması” (Məqalə) “Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət” Elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı. “Elm”. 2000 səh.78.

2. “Azərbaycanda sirk sənətinin janrları” (Məqalə) “İncəsənət və memarlığın tədqiqat problemləri” buraxılış 2. Bakı “Çaşoğlu”. 2000 səh.86.

3. “Sirkdə pəhləvanlıq” (Məqalə) “Qobustan” toplusu №2 (118) 2002 səh.83.

4. “Azərbaycan sirkində pəhləvanlıq sənəti” (Məqalə) “Qobustan” toplusu №1 (121) 2003 səh.52

5. “Nikitin qardaşları sirki və Azərbaycanda peşəkar sirk sənətinin nkişafı” (Məqalə) “Mədəniyyət dünyası” elmi-nəzəri məcmuə XIII buraxılış Bakı ADMİU 2006

6. “Classics, Contemporary Drama and Exciting Collaborations: Azerbaijan’s National Theatre Looks to the Future” (Klassika, müasir dram və maraqlı işbirlikləri: Azərbaycanın Milli Teatrı gələcəyə baxır) (Məqalə - ingilis dilində) Visions of Azerbaijan' jurnalı, Yanvar-mart 2013

7. “Azərbaycan sirk sənətində teatrallıq” “İncəsənət və mədəniyyət problemləri” buraxılış 3. 2014

8. “Roll ap to the circus in Azerbaijan” (Azərbay-can sirkinə bir nəzər) (Məqalə - ingilis dilində) Visions of Azerbaijan' jurnalı, mart-aprel 2014

9. “Azərbaycan sirki 70” Kitab-albom“ Azəri poliqrafiya” nəşriyyatı, Sumqayıt, 2016 56 səh.

10. “Bakıda sirk binalarının yaranması tarixindən (1870-1920-ci illər)” Məqalə “Mədəniyyət.az” jurnalı, sentyabr-oktyabr (315) 2017 94 - 96

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Memarlıq və incəsənət İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393516 
Mobil tel. (+994 50) 3107572 
Ev tel. (+994 12) 5967827 
Faks (+994 12) 5967827  
Elektron poçtu rajab.circushistory@gmail.ru