Kasimi Sehranə Ələsgər qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan, Salyan,Kür – Qaraqaşlı kəndi   
Təvəllüdü 06.06.1963 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi V.İ.Lenin ad. Azərbaycan Pedaqoji İnstitutu (musiqi fakültəsi)
Elmi dərəcəsi Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent (musiqi sənəti) 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı6213.01

Musiqi sənəti

Azərbaycan musiqisinin inkişafında incəsənətin qarşılıqlı əlaqələrinin rolu

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

70 elmi məqalə, 2 kitab

 

14 elmi məqalə

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı Azərbaycan - Ərəb musiqisinin qarşılıqlı əlaqələri”. “ Harmony”  elektron Jurnalı2008. http: //harmony.Musiqi dünya. Az/harmony/ RUS / Default. Asp. Musiqi Akademiyası. Səh 15 – 17       
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. “İslam dünyasının musiqisi” Selcuk Universiteti Rektorluğu-Türk El Sanatları Araştırma və Uyğulama Merkezi, Qafqaz Universiteti Qafqaz Araştırmalar İnstitutu və “Miras”Mədəni İrsin Öyrənilməsində Kömək İctimai Birliyinin birgə təşkil etdiyi “ VII Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti, İncəsənəti və Mədəni İrsin Mühafizəsi” (VII uluslararası Türk kültürü, sanatı ve kültürel mirası koruma) Simpoziumu. 26- 29.06. 2013

2. Türkdilli xalqların mədəniyyət və folkloruna dair. Uluslararsı Kültür, Sanat,Folklor Kongresi/Etkinlikleri. İnternational Culture, Art, Congress/Art Activities. 23 – 24. 04. 2016. Rostov na Donu/Rusiya.

3. “Türkdilli Qafqaz xalqlarının kosmoqonik təsəvvürləri”. Tatarstan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi. Respublika ənənəvi mədəniyyətin inkişaf mərkəzi. N.Q.Jiqanov adına Kazan Dövlət Konservatoriyası. “Dəyişən dünyada türk xalqlarının ənənəvi mədəniyyəti” I Beynəlxalq Elmi Konfrans. 12 – 15 aprel 2017 il.

4. “Azərbaycan və türk musiqisinin janr – tipoloji identikliyi”.Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Azərbayvcan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti. “ Türksoylu xalqların musiqi mədəniyyətinin tədqiqi problemləri”. XVII Beynəlxalq Elmi – Praktiki Konfransın materialları. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik Yubileyinə həsr olunur. turksoyluxalqlar2018@gmail.com Bakı.12 – 13 aprel 2018.

5. «Novator bəstəkarlar – Norveç bəstəkarı Edvard Qriq və Azərbaycan bəstəkarı Fikrət Əmirov». 17.03.2018. Norveç seminarında çıxış

6. “Şərq mədəniyyəti və islam dini” Beynəlxalq “Nevruz Zirvesi” Sammiti.20 – 23 mart, 2018 Turkiye, (Antalya)

Elmi əsərlərinin adları 1. «Azərbaycan musiqi mədəniyyəti şərq və qərb kontekstində». 05.01.2014.80 səh.

2. «Qafqaz Albaniyasının mədəni inkişaf dövrləri». 06.04.2018. 90 səh.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  İKSAD (Institution of Economic Development and Social Researches) Certificate of membership (Türkiyə) idarə heyətinin üzvü,

İqtisadi İnkişaf və Sosial Tədqiqatlar İnstitutunun Sertifikatı. 

Pedaqoji fəaliyyəti Sumqayıt Musiqi Kolleci –f-no müəlliməsi,

Milli Konservatoriyanın nəzdində Respublika Dövlət  İncəsənət Gimnaziyası -  f-no müəlliməsi,

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Sumqayıt filialında baş müəllim, kafedra müdiri. 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 1. Azərbaycan Kütləvi İnformasiya Vasitələri İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Rəyasət Heyətinin 27.01.2015 il qərarı ilə “Qızıl Qələm” Media mükafatı Laureatı (Diplom)adına layiq görülmüşdür.

2. Azərbaycan Kütləvi İnformasiya Vasitələri İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Rəyasət Heyətinin 05.05.2015 il qərarı ilə “Xan qızı Natavan” Media mükafatı Laureatı (Diplom) adına layiq görülmüşdür

3. Azərbaycan Kütləvi İnformasiya Vasitələri İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Rəyasət Heyətinin 15.01.2016 il qərarı ilə “Xalqın nüfuzlu ziyalısı” Media mükafatı Laureatı (Diplom)adına layiq görülmüşdür.

4. H.Əliyev Fondu, AMEA, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının birgə təşkil etdiyi “Mugam aləmi” V Beynəlxalq Mugam Festivalı çərçivəsində “Azərbaycanda muğam elmi: reallıqlar və perspektivlər” mövzusunda Elmi Simpoziumundakı çıxışına görə təltif. Təşəkkürnamə. 10 mart 2018.

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu, AZ1073,  Bakı ş., H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3537590 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu sekasimi@mail.ru