Ağayeva Sürayə Xosrov qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Təvəllüdü 29.04.1947 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası (Bakı Musiqi Akademiyası) 
Elmi dərəcəsi Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı6213.01

Musiqi sənəti

Абдулгадир Мараги и его музыкально-теоретическое наследие (XIV-XV века) 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

95

 

 

45 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

1. Orta əsr Azərbaycan musiqisinin və o cümlədən qədim və orta əsr muğam sənətinin ilk tədqiqatçılarından olaraq bu mövzuya aid 90 yaxın elmi əsərlərin müəllifidir.

2. Keçmiş SSSİ-da və Azərbaycanda ilk dəfə olarq orta əsr yazılı mənbələrin-əlyazmaların araşdırılması nəticəsində Orta əsr alimi və musiqiçisi “Əbdülqadir Mərağai və onun musiqi-nəzəri irsi (XIV-XV əsrlər)” mövzusunda sənətşünaslıq namizədi dissertasiyanı müdafiə etdi (Moskva, 1979).

3. 1973 ildən etibarən bir çox Beynəlxalq musiqişünaslıq konfransların iştirakçısı və iclas sədri olaraq Azərbaycan musiqi mədəniyyətini geniş Beynəlxalq kütləsinə tanıttırdı.

2011, 2013 və 2015 illərdə  Bakıda keçirilən “Muğam aləmi” və 2018-ci ildə Şəki şəhərində keçirilən “İpək Yolu” Beynəlxalq elmi simpoziumlarının elmi koordinatoru və nəşr olunan materialların redaktoru.

Elmi əsərlərinin adları

1. Əbdülqadir Maraği.Bakı:“İşıq",1983. (Rus dilində)

2. “Ruhperver”- XVII.yüzyıl müzik teorisi kitabı. Ankara, 2008 (Türk-ingilis dillərində).

3. Azərbaycan Muğamı Enciklopediyası. Bakı: “Şərq-Qərb”, 2012. (Rus dilində) 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

1. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifiqanın üzvü

2. “Ənənəvi musiqi üzrə Beynəlxalq Şura”ın üzvü (the International Council for Traditional Music (ICTM, YUNESKO)

3.Mərkəzi Avrasya Arasdırmaları Cəmiyyəti (CESS)

4. Beynəlxalq Musiqişünaslıq Cəmiyyəti (IMS)

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

1.Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi

2. “Türk dastançı sənətinin klassiki S. Kadışevin adına Medal”- (2015) TÜRKSOY tərəfindən təltif edilmişdir.

3. “Türk dünyasının mədəniyyətinin və incəsənətinin inkişafında xidmətlərinə görə”  TÜRKSOYun medalı (2017) 
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Memarlıq və incəsənət İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115  
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 4625003 
Ev tel. (+994 12) 4401668  
Faks  
Elektron poçtu suraya.agayeva@gmail.com