Dəmirov Qafil Mövlam oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şamaxı r., Təklə kəndi   
Təvəllüdü 01.08.1981 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

Se-S sisteminin amorf bərk məhlullarında elektron prosesləri 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

30


15

 

5
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Tədqiq olunan Se-S sisteminin amorf nümunələrində qadağan olunmuş zonada tələlərin enerji səviyyələri: Fermi səviyyəsi F0 – Еv(0.36 ÷ 0.72 eV), dayaz Еt1(0.21÷0.27 eV) və dərin Еt2(0.63 ÷ 1.01 eV) təyin edilmişdir.

Se-S sistemində S miqdarından asılı olaraq optik udulma əmsalı (α), yüklü defektlərin konsentrasiyası (Nt) və Urbax udulma oblastına uyğun xarakteristik enerji (E0) kimi parametrlər arasında korrelyasiya mövcuddur.

Se0.7S0.3 tərkibli nümunələr 670÷1000 nm dalğa uzunluğu oblastında işləyən dalğaötürücülərində aktiv element kimi tətbiq oluna bilər.

Elmi əsərlərinin adları 1. Se−S sisteminin amorf bərk məhlullarında injeksiya cərəyanı.

2. Se−S sisteminin amorf bərk məhlullarında udulma və optik parametrlərin spektrləri.

3. Se−S sisteminin amorf bərk məhlullarının fotoelektrik xassələri.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 3 il - Sumqayıt Dövlət Universiteti 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı Elm və təhsil baş idarəsiAZ1001, Bakı ş., İstiqlaliyyət küç., 30
Vəzifəsi

Elmi-təşkilat şöbəsinin müdir müavini

Xidməti tel. (+994 12) 4925945 
Mobil tel. (+994 50) 3473733
Ev tel. (+994 12) 4106155 
Faks  
Elektron poçtu qafil@inbox.ru,

gafil@physics.ab.az