Vəlixanlı Nailə Məmmədəli qızı

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 25.12.1940 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi AMEA-nın həqiqi üzvü, professor
Namizədlik (PhD)

dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


5503.02

Vətən tarixi

IX-XII əsr ərəb coğrafiyaşünas-səyyahları Azərbaycan haqqında

Doktorluq dissertasiyasının

mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


5503.02; 5502.01

Vətən tarixi;

Ümumi tarix Ərəb Xilafəti və Azərbaycan (İbn Xordadbeh ərəb coğrafi ədəbiyyatının digər nümayəndələrinin əsərləri üzrə)
Müxbir üzv seçilməsi:

- tarix 

- ixtisasın adı


2001

tarix

Həqiqi üzv seçilməsi:

- tarix 

- ixtisasın adı


2007

tarix

Çapdan çıxmış elmi

əsərlərinin ümumi sayı

-   xaricdə çıxmış elmi

əsərlərinin sayı

-   beynəlxalq bazalarda

referatlaşdırılan və

indeksləşdirilən

jurnallarda çap olunan

məqalələrin sayı

290

 

20

 

 

 

 

 

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:

 - fəlsəfə doktorlarının sayı

 - elmlər doktorlarının sayı


5

3

Əsas elmi nailiyyətləri Ərəb Xilafətinin, o cümlədən Azərbaycanın orta əsrlər tarixinin mənbəşünaslıq problemlərinin öyrənilməsi; orta əsr mənbələrinin tədqiqi, təhlili, nəşri; regionun sosial-iqtisadi münasibətləri, siyasi-mədəni tarixi və tarixi coğrafiyası; Azərbaycan tarixinə dair muzey materiallarının tədqiqi və s.
Elmi əsərlərinin adları 1. IX-XII əsr ərəb-coğrafiyaşünas səyyahları Azərbaycan haqqında. Bakı, 1974

2. Ибн Хордадбех. Книга путей и стран. Баку, 1986

3. Ərəb Xilafəti və Azərbaycan. Bakı, 1993

4. Azərbaycan dövlətçiliyi və onun atributları. Bakı, 2001 (mətnin müəllifi və elmi redaktor)

5. Naxçıvan - ərəblərdən monqollaradək. Bakı, 2003

6. Hacı Zeynalabdin Tağıyev. Kitab-albom. İstanbul, 2010 (həmmüəllif).

7. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-95. Kitab-albom (tərtibatçı və mətnin müəllifi). Bakı, 2015

8. Naxçıvanın VII-XII əsrlər dövrü tarixdə və tarixşünaslığında. Naxçıvan, 2015

9. Ибн Хордадбех. Книга путей и стран. Саарбрюкен, 2016

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü AMEA-nın həqiqi üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, “Xəzər”, “Ziya”, “Azərbaycan” Universitetlərində mühazirə, ixtisas kursları, seminarların aparılması (1970-2005)
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları 1. “Şöhrət” ordeni (2010)

2. Əməkdar elmi xadimi (2015)

İş yeri və ünvanı AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi, Bakı şəh., H.Z.Tağıyev küç., 4
Vəzifəsi Direktor
Xidməti tel. (+994 12) 4932387 
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5985211 
Elektron poçtu aztarmuzey@azhistorymuseum.az