İmanov Qorxmaz Cahangir oğlu

 

Veb-sayt     Image result for İmanov Qorxmaz Cahangir oğlu
Anadan olduğu yer Bakı ş., Azerbaycan Respublikası
Təvəllüdü 17.04.1941
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi İqtisad elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad

 


08.00.13

İqtisadi – riyazi üsullar

İqtisadi-riyazi modellərin və EHM-ın ticarət yük daşınmaların optimallaşdırılması məsələlərin həllində tətbiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


08.00.13

İqtisadi-riyazi üsullar

Müttəfiq respublikalarının milli iqtisadiyyatın optimal planlaşdırma modellərin inteqrallaşdırılmış sisteminin qurulması problemləri

Müxbir üzv seçilməsi

-      tarix

-      ixtisasın adı


2017

İqtisadiyyat

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

200

 

60


7

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


30

3

Əsas elmi nailiyyətləri Sosial – iqtisadi sistemin inkişafının təhlili və proqnozlaşdırılması modellər sistemi
Elmi əsərlərinin adları 1.Модели Прогнозирования и Планирования Народного Хозяйства, " Elm ", Баку 1976.

2.Модели Планирования Народного Хозяйства Союзных Республик, "Elm", Баку, 1977.

3.Интегрированная Система Экономических Балансов Союзных Республик, ЦЭМИ АН СССР, Москва, 1981.

4.Модели Экономических Систем "Elm", Баку, 1983.

5.Эконометрическая Модель Анализа Развития Азербайджанской ССР, Институт Кибернетики АН Азербайджана. Баку, 1987

6.Модели Экономического Прогнозирования, "Elm", Баку, 1988.

7.Social and EconomicState of Azerbaijan before and after Disintegration of the USSR, OESTERREICHISCHE National bank Vienna, 1992.

8.Economic consequences of Soviet Disintegration, Washington, D.C. Institute For international economics, 1993.

9.Azərbaycanın Sosial-İqtisadi İnkişafının Modelləri, "Elm", Bakı, 2001.

10.Müasir İqtisadiyyat, Neyron Şəbəkələri, Fazi Məntiq, "Elm", Bakı, 2003.

11.Проблемы Экономической Неопределенности и Fuzzy Модели, Elm, Баку,  2011, 322

12.Nuevos mercados para la recuperacion economica: Azerbaiyan, Book, Real Academia de Ciencias conomicas y Financieras,  Presidentes de Honor: E.Kydland and etc., Barcelona, 2011, 338 p. (in Spain).

13.Fuzzy estimation of quality of socioeconomic system, Real Academia de Ciencias Economicas y Financieras, Barcelona 2013, 68 p.

14.Fuzzy models estimation social system quality, LAMBERT Academic Publishing, Saarbrucken, Deutchland, 2013, 60 p. (in russian).

15. Economy and society, Eserp, School of Business and Social Sciences, Scientific Collection of Economic, Legal and Social Sciences, Barcelona, Spain, 2015, 140 p

16. Models estimation of national social and human capital qualities, Decision making and knowledge decision support systems, eds. Gil-Lafuente, Zopounidis, Springer International Publishing, Switzerland, 2015, 11-18 pp.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1.İspaniya Kral İqtisadiyyat və Maliyyə Akademiyasının xarici üzvü

2.Fedorenko adına  İqtisadiyyat Elminin İnkişafı Beynəlxalq Fondunun üzvü, Moskva, Rusiya

3.“Neyro-fuzzy texnoloqiyaların iqtisadiyyatda modelləşdirilməsi”  Elmi Jurnalının Redaksiya Heyətinin Üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti Aspirantların hazırlanması
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları Azərbaycan SSR Dövlət Mükafatı Laureatı - 1984
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA-nın İdarəetmə sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan, Bakı, B.Vahabzadə küç.,9
Vəzifəsi Laboratoriya rəhbəri
Xidməti tel. (+994 12) 5102690
Mobil tel. (+994 50) 3104003
Ev tel. (+994 12) 4978070
Faks  
Elektron poçtu korkmazi2000@gmail.com