Araslı Nüşabə Həmid qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 25.03.1941
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad

 

5716.01

Azərbaycan ədəbiyyatı

Arif Ərdəbili və onun “Fərhadnamə” poeması  
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

5716.01

Azərbaycan ədəbiyyatı

Nizami və türk ədəbiyyatı 
Müxbir üzv seçilməsi

-  tarix

-  ixtisasın adı


2017

Ədəbiyyatşünaslıq
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

135

 

13 məqalə 4 tezis 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


4

2

Əsas elmi nailiyyətləri 1. XIV əsr azərbaycan şairi Arif Ərdəbilinin həyat və yaradıcılığı öyrənilmiş, ilk dəfə olaraq elmi tərcumeyi-halı yaradılmış şairin və onun “Fərhadnamə” əsərinin Yaxın şərq ədəbiyyatındakı yeri müəyyənləşdirilmişdir.

2. Nizaminin turk ədəbiyyatı ilə qarşılıqlı bağlılıqları tədqiq olunmuş, Nizami əsərlərinin orta əsr turk tərcumələri, Turk dilində meydana çıxan “Xəmsə” nəzirələri, Türk şairlərinin Nizami mövzularında yazdıqları məsnəviləri öyrənilmişdir.

3. Nizami əsərlərinin poetikası ilk dəfə olaraq XI-XII əsrlər klassik Şərq şerinin bədii ənənələri zəminində araşdırılaraq onun əsas ideya – estetik qaynaqları Nizami sənətinin qədim turk abidələri, Azərbaycan ədəbi məktəbi ilə birləşdirən məqamlar, Nizaminin bədii fikir tarixinə gətirdiyi yüksək bəşəri ideallarla  bağlı fərdi poetik tapıntıları üzə çıxarılmışdır.  
Elmi əsərlərinin adları 1. Arif Ərdəbili və onun “Fərhatnamə” poeması. Bakı, 1979

2. Nizami və türk ədəbiyyatı Bakı, 1980

3. Nizaminin poetikası Bakı, 2002

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 12 il Qərb Universitetində və İctimai-siyasi Universitetdə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi fənnindən müəllim
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncami ilə 25.09.2008-ci il -  "Şöhrət" ordeni

AMEA-nın Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutuAZ1073, Bakı ş., Hüseyn Cavid prospekti, 115
Vəzifəsi Nizamişünaslıq şöbəsinin müdiri
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3388912 
Ev tel. (+994  12) 5955582 
Faks  
Elektron poçtu