Qarayev Zakir Ömər oğlu

Anadan olduğu yer Ermənistan Respublikasının Dilican rayonu (indiki İrəvan) Göyərçin kəndi   
Təvəllüdü 27.11.1941
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Nəriman Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Tibb  elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


03.00.07

Mikrobiologiya

Polien antibiotiklərin immunogenezə təsiri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


03.00.07

Mikrobiologiya

Antibiotiklərin orqanizmin immunreaktivliyinə təsir mexanizminin tədqiqi

Müxbir üzv seçilməsi

-        tarix

-        ixtisasın adı


30 iyun 2014-cü il

biologiya 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 225 
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 154 
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 71
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 6
Kadr hazırlığı:

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı70

21 
Əsas elmi nailiyyətləri Müxtəlif mikroorqanizmlər (mikromisetlər, VİÇ- infeksiya virusları), radiasiya, hormonal preparatlar, antibiotiklər və s. təsirindən orqanizmdə baş verən immun çatışmazlıqların və ikincili  infeksiyaların formalaşma mexanizmlərinin tədqiqinə, diaqnostika, müalicə və profilaktika tədbirlərinin təkmilləşdirilməsinə nail olmuşdur.
Elmi əsərlərinin adları 1. Tibbi mikologiya (həmmüəlliflər)/ Bakı, “Təbib” nəşriyyatı-2007, 410 səh.

2. Патогенез кандидоза и аллергии к грибам рода (həmmüəllif)/ Candida Баку, 2007 , 215 səh.

3. Tibbi mikrobiologiya və immunologiya (həmmüəllif)/ Bakı, “Təbib” nəşriyyatı-2010, 860 səh.

4. Tibbi mikrobiologiya, immunologiya və klinik mikrobiologiya (həmmüəllif)/ Baki, “Təbib”nəşriyyatı-2011, 756 səh

5. Bakü devlet hastanelerinden izole edilen Gram negativ bakteri suşlarının antibiyotik direnci (həmmüəllif)/ Ankem Dergisi, 2009, Türkiye, cilt 23, ek1, səh.41-43.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. 1982-1993-cü illərdə  SSRİ TEA –nın Elmi Şurasının və 2 problem komissiyalarının (ekologiya, mikrobiologiya), SSRİ Səhiyyə və Tibbi Sənaye Nazirlikləri sahələrarası ekspert şurasının üzvü

2. Uzun illər boyu Fransa, Almaniya və Yaponiya Tibbi Mikoloqlar Elmi Cəmiyyətlərinin Fəxri üzvü, Beynəlxalq “Mikologiya və Fitopatologiya” və Almaniyada nəşr olunan “Health” jurnalının Redaksiya Şurasının üzvü, 1980-1994-cü illərdə Ümümdünya Səhiyyə Təşkilatının eksperti olmuşdur.

3. Azərbaycanda İmmunoloqlar Cəmiyyətinin sədri, İmmunitet və infeksiya jurnalının baş redaktoru

Pedaqoji fəaliyyəti 2004-cü ildən indiyə kimi Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin Mikrobiologiya və İmmunologiya kafedrasının müdiri, professor vəzifəsində işləyir  (10 il)
Digər fəaliyyəti 1968-1974-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun Mərkəzi Elmi Tədqiqat Laboratoriyasının direktoru; sonralar Leninqrad Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun Elmi-Tədqiqat Laboratoriyasında Baş Elmi İşçi (1974-1975); Leninqrad Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun Elmi-Tədqiqat Laboratoriyasında direktor (1975-1982) vəzifələrində çalışmışdır. 1982-ci ildə SSRİ Səhiyyə Nazirliyinin və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Mikologiya və Dərin Mikozlar Elmi Mərkəzinin (Hazırda Rusiya Federasiyası Elmi Tədqiqat Mikologiya İnstitutu) direktoru vəzifəsinə təyin edilmiş və 1993-cü ilə qədər bu vəzifədə çalışmışdır. Müstəqillik qazandıqdan sonra vətənə qayıdan Zakir Qarayev Azərbaycan Respublikası Elmi-Tədqiqat Mikrobiologiya, Virusologiya və İmmunologiya İnstitutunun Direktoru (1993-1994) vəzifəsində çalışmış,  1998-ci ildə İstanbul Universiteti, İstanbul Tibb Fakültəsi, Mikrobiologiya və İmmunologiya kafedrasına professor vəzifəsinə işə dəvət edilmiş və 2001-ci ilə qədər bu vəzifədə çalışmışdır.  
Təltif və mükafatları 1. Əməkdar elm xadimi 

2. AMEA-nın akademik Mirəsədulla Mirqasımov adına mükafat - 2017

İş yeri və ünvanı Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin Mikrobiologiya və İmmunologiya kafedrası
Vəzifəsi  
Xidməti tel. (+994 12) 4401732 
Mobil tel . (+994 50) 3641209 
Ev tel. (+994 12) 5103728 
Faks  
Elektron poçtu zkaraev@mail.ru