Kərimov Kərim Məmmədxan oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ağdam şəhəri    
Təvəllüdü 05.06.1933 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Sənaye İnstitutu (Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası), dağ mühəndisi-geofizik 
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı04.00.04

Geotektonika

Geofiziki məlumatlara əsasən Ələt sıra təpələrinin CŞ hissəsinin tektonik quruluşu və neftqazlılığı

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı04.00.04

Geotektonika

Kür çökəkliyinin Azərbaycan hissəsinin dərinlik quruluşu, tektonik inkişaf xüsusiyyətləri və neftqazlılığın perspektivləri
Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

-         ixtisasın adı


2001

geologiya
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
550

 

76

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 20
Kadr hazırlığı:

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

14

3

Əsas elmi nailiyyətləri Kür çökəkliyində yer qabığının regional seysmik sərhədlərinin stratiqrafik bölgüsü aparılmış və bu əsasda regionun geotektonik inkişaf tarixi yenidən nəzərdən keçirilmişdir.

Qafqazın və ona bitişik ərazilərin yer qabığının kompleks geoloji-geofiziki modeli tərtib edilmişdir.

Geofiziki tədqiqat məlumatları əsasında AYLT zonalarının proqnozlaşdırılması və öyrənilməsi üsulları və metodikası işlənib hazırlanmışdır.

Azərbaycanın ayrı-ayrı regionlarının neftlilik-qazlığının potensial imkanları hesablanmış və yenidən qiymətləndirilmiş, neft-qaz üçün axtarış-kəşfiyyat işlərinin rasional yolları müəyyən edilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları

1."Большая нефть Азербайджана" (проблемы и суждения) Баку-2008. изд. “CBS”- 631 c.

2."The Huge Oil-Qas potential of Azerbaijan" 2008 Баку-2009. изд. “CBS”- 430 c.

3. Глубинное строение и нефтегазоносность, депрессионных зон Азербайджана и Южного Каспия. Баку, 2009. изд. “CBS”- 440 c.

4."Нефтегазовый потенциал Азербайджана" Баку-2012. изд. “CBS”- 778 c.

5. Naxçıvanın inkişaf yolları. Kitab-albom. Bakı-2015. 47 s.

6.Azərbaycanın neft-qaz resursları və zəlzələrin proqnozlasdırılması. Bakı-2016, 500 s.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü SEG, ANGC

Həqiqi üzvü: Avropa EA, Ekoenergetika EA

Beynəlxalq konfrans və simfoziumlarda iştirakı 50-yə qədər. (Moskvada, Sank-Peterburqda, Novosibirskidə, Saratovda, Volqaqradda, Kiyevdə,  Lvovda, Kairdə, Venada, ABŞ-da, Londonda, Tehranda, Ankarada və b.)
Pedaqoji fəaliyyəti 1978-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin professoru, 1979-1980-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Neft və Kimya İnstitutunun professoru, 2003-cü ildən BDU-nun professoru
Digər fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının Ağsaqqallar Şurasının üzvü. Yasamal rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri.
Təltif və mükafatları “Şöhrət ordeni”;

“Azərbaycan Respublikası Əməkdar Elm və texnika xadimi”;

Akademik Yusif Məmmədəliyev adına medal;

Keçmiş SSRİ–nin 4 medalı;

“Yeraltı sərvətlərin kəşfiyyatı” əlaçısı;

AMEA-Fəxri fərmanı;

Keçmiş SSRİ Geologiya Nazirliyinin mükafatı.
İş yeri və ünvanı Bakı Dövlət Universiteti, AZ1048, Bakı şəh., ak.Z.Xəlilovküç. 23
Vəzifəsi Seysmologiya və yer təkinin fizikası kafedrasında professor
Xidməti tel. (+994 12) 5102164
Mobil tel . (+994 50) 3072826
Ev tel. (+994 50) 4377978
Faks  
Elektron poçtu